Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Miljø Olietanke over 6000 L

Olietanke over 6000 L

Nye regler for mellemstore olietanke
I 2010 trådte en række regler i olietankbekendtgørelsen om mellemstore tanke i kraft. Mellemstore tanke er nedgravede tanke mellem 6.000 og 100.000 liter og overjordiske tanke mellem 6.000 og 200.000 liter. Reglerne, der primært har interesse for erhverv, drejer sig om:

  • Volumenmåler eller timetæller
  • Inspektion og tæthedsprøvning
  • Nedgravede stålrør

 

Volumenmåler eller timetæller
Tankene skal have installeret volumenmåler eller timetæller. På aftapningsanlæg skal anvendes volumenmåler. På andre typer anlæg (f.eks. fyringsanlæg) kan også anvendes timetæller – forbruget beregnes her ud fra dysens drifttid. Den lovpligtige beholdningskontrol skal udføres ud fra det aflæste eller beregnede forbrug. Der kan med fordel hentes et regneark på Miljøstyrelsens hjemmeside til brug for dette.

Inspektion og tæthedsprøvning
Anlæg med enkeltvæggede olietanke skal inspiceres og tæthedsprøves med følgende intervaller:

  • Hvis tanken er indvendigt korrosionsbeskyttet: mindst hvert 10. år
  • Hvis tanken ikke er indvendigt korrosionsbeskyttet: mindst hvert 5. år

Tæthedsprøvningen skal også omfatte tankenes rørsystemer. Hvis tanken har elektronisk pejleudstyr med lækagealarm, bortfalder kravet om tæthedsprøvning af tank og rørsystem dog. Hvis rørsystemer er dobbeltvæggede og tilsluttet et overvågningssystem, bortfalder kravet om tæthedsprøvning af disse.

Inspektionen og den tilhørende tilstandsrapport skal udføres efter retningslinjer, som er beskrevet i olietankbekendtgørelsen, og af en særlig sagkyndig. Sidstnævnte medfører, at tankejeren/-brugeren skal sikre sig, at den udførende har erfaring eller uddannelse indenfor området.

Nedgravede stålrør
Nedgravede væskeførende stålrør, som ikke er galvaniserede eller omfattet af effektiv katodisk beskyttelse, skal udskiftes med typegodkendte rør (f.eks. rør, der både er galvaniserede og plasttape-beviklede) senest 30 år efter installation.

Olietanke til brændstof
 Se kommunens informationsside om indretning af tankpladser.


Kontakt miljøteamet

Miljøteamet

Kultur- og Administrationscenter i Munkebo
Lindøalléen 51 5330 Munkebo

Skriv til os

Miljøvagt

Ring 112 ved akut forurening

Ved ikke-akut forurening kontaktes miljøafdelingen på tlf. 65151515 i kommunens åbningstid 

Uden for åbningstiden kontaktes miljøvagten via Alarmcentralen 112

Ris eller ros til hjemmesiden

Hans Schacksvej 4
5300 Kerteminde

CVR.NR 29189706

Telefon: 65 15 15 15

Telefontider

Genveje