Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Miljø Lugt- og støjgener

Lugt- og støjgener

Lugt, støj eller røg fra såvel private som industri kan virke generende. Såfremt der er tale om en væsentlig gene, har Kerteminde Kommune mulighed for at gribe ind via miljølovgivningen.

En henvendelse til kommunen over gener fra lugt, støj og røg skal som udgangspunkt indgives skriftligt.

Du skal være opmærksom på, at der ved henvendelse oprettes en sag. Der er som udgangspunkt aktindsigt for interesserede i sagens indhold også i din henvendelse. I miljøsager betragtes anmelders kontaktoplysninger som udgangspunkt som miljøoplysninger, og aktindsigten omfatter derfor i de fleste tilfælde også oplysninger som fx navn, adresse, telefonnummer og mailadresse på anmelder, selv om dette for nogle kan virke som private oplysninger.

Herunder kan du se, hvor man henvender sig ved forskellige typer af gener:

Genesager

Hvis du er generet af støj fra naboen, så prøv først selv at kontakte naboen med en appel om dæmpning.
Hvis det ikke hjælper, og genen er væsentlig, kan du henvende dig følgende steder:

  • Hvis naboen larmer mere end almindeligt acceptabelt – eksempelvis med høj musik eller støjende maskiner – og en appel om at dæmpe sig ikke hjælper, kan du henvende sig til politiet.
  • Ved udendørs arrangementer – byfester, festivaler, koncerter og lignende – skal politiet som regel give tilladelse. Klager over for meget støj ved selve arrangementet skal derfor også rettes til politiet.
  • Hvis støjen kommer fra en beboer i en boligforening, skal klagen rettes til boligforeningens bestyrelse.
  • Klager over vedvarende larm fra virksomheder og kommunale institutioner skal rettes til kommunen.
  • Det er tilladt at have et begrænset antal husdyr, selvom du bor i byen. Dyrene må dog ikke larme urimeligt meget. Klager over naboens husdyr skal rettes til kommunen.
  • Klager over generende støj fra vej, lufthavne, havne og andre trafikanlæg skal rettes mod den myndighed, som har ansvaret for det pågældende trafikanlæg.

Der kan findes flere informationer om støj generelt på Miljøstyrelsens hjemmeside

De motordrevne havemaskiner kan være meget generende for naboen.
Der er ingen regler, der direkte regulerer den almindelige brug af haveredskaber.
Der kan vedtages regler i en grundejerforening, f.eks. om at der ikke må anvendes motordrevne haveredskaber indenfor bestemte perioder.

Planstyrelsen, nu Naturstyrelsen, har i 1992 udgivet en vejledende pjece om nabostøj i hus og have.

Hvis du er generet af røg fra naboens brændeovn, er det en god ide, at kontakte naboen og gøre opmærksom på røggenerne.

Såfremt der fortsat er problemer, kan du kontakte Erhvervs- og Arbejdsmarkedsafdelingen, Miljø.
Se også informationerne på hjemmesiden om hjemmesiden om fyring..

Hvis du er generet af støj fra en virksomhed, forretning eller lignende så prøv først selv at kontakte virksomheden og gør opmærksom på problemet.

Hvis der fortsat er væsentlige støjgener, kan du henvende dig til Erhvervs- og Arbejdsmarkedsafdelingen, Miljø.

Såfremt der er tale om støj fra udendørs arrangementer så som koncerter eller fyrværkeri, kan der rettes henvendelse til Politiet.

Hvis du er generet af lugt fra en virksomhed, forretning eller lignende så prøv først selv at kontakte virksomheden og gør opmærksom på problemet.
Hvis der fortsat er væsentlige lugtgener, kan du henvende dig til Erhvervs- og Arbejdsmarkedsafdelingen, Miljø.

Miljøteamet

Kan kontaktes på 
miljo@kerteminde.dk

Kontakt miljøteamet

Miljøteamet

Kultur- og Administrationscenter i Munkebo
Lindøalléen 51 5330 Munkebo

Skriv til os

Miljøvagt

Ring 112 ved akut forurening

Ved ikke-akut forurening kontaktes miljøafdelingen på tlf. 65151515 i kommunens åbningstid 

Uden for åbningstiden kontaktes miljøvagten via Alarmcentralen 112

Ris eller ros til hjemmesiden

Hans Schacksvej 4
5300 Kerteminde

CVR.NR 29189706

Telefon: 65 15 15 15

Telefontider

Genveje