Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Miljø Grundvand og drikkevand Vandforsyningsplan 2014-2025

Vandforsyningsplan 2014-2025

Vandforsyningsplan 2014 – 2025 for Kerteminde Kommune
Byrådet har den 18. december 2014 vedtaget Vandforsyningsplan 2014 – 2025 for Kerteminde Kommune

Baggrund
Vandforsyningsplanen er en sektorplan, der sætter mål og retningslinjer for vandforsyningsområdet, for den fremtidige forsyningsstruktur og beskriver handleplaner for indsatser til bevaring af vandforsyningerne i Kerteminde Kommune.

Planen beskriver det nuværende og fremtidige vandforbrug, grundvandsressourcen samt en status på vandværker og forsyningsselskaber samt enkeltindvindere i kommunen.

Vandforsyningsplanen sikrer en bevarelse af den nuværende decentrale forsyningsstruktur på vandforsyningsområdet. Dette forventes at sikre en bedre vandkvalitet hos forbrugerne ligesom vandindvindingens påvirkning af miljøet spredes over et stort areal og på flere forskellige grundvandsmagasiner.

Planen giver derudover et overblik om vandforsyningsområdet og fastlægger klar og ensrettet administration på området, ligesom den giver klare rammer for vandforsyningerne og lægger op til øget samarbejde mellem disse ved etablering af nødforsyningsledninger. For sektorvandværkerne (Kerteminde Forsyning og Langeskov Vandværk) fastlægger planen nogle servicemål, som er undtaget prisloftet.

Vandværkernes forsyningsområde
Vandforsyningsplanen fastlægger det naturlige forsyningsområde og interesseområdet for den enkelte vandforsyning. Det naturlige forsyningsområde er fastlagt som 50 meter fra eksisterende ledningsnet og hvor vandforsyningen har forsyningspligt. Der gives ikke tilladelse til nye drikkevandsboringer indenfor dette område. I interesseområdet har vandforsyningen førsteret til forsyning af nye brugere til en variabel takst. I dette område kan der gives tilladelse til nye boringer efter en individuel vurdering af taksten for tilslutning.

Forsyningssikkerhed
Vandforsyningsplanen lægger op til, at der kan etableres en forsyningsledning mellem Rynkeby og Langeskov, således at Rynkeby Forsyningsselskab kan overgå til forsyning fra Langeskov Vandværk i stedet for Kerteminde Forsyning. Desuden lægger planen op til, at der kan etableres nødforsyninger mellem Kerteminde Forsynings forsyningsnet i Munkebo og Kerteminde samt mellem Kerteminde Forsynings forsyningsnet i Kerteminde og Langeskov Vandværks forsyningsnet. I første del af planperioden (2014 – 2019) skal disse forsyningsledninger analyseres nærmere med henblik på mulighederne for at forbedre forsyningssikkerheden.

Orana

Orana forsyner virksomheden og står for vandforsyning af 13 husstande i Kerteminde Kommune.

Kontakt miljøteamet

Miljøteamet

Kultur- og Administrationscenter i Munkebo
Lindøalléen 51 5330 Munkebo

Skriv til os

Miljøvagt

Ring 112 ved akut forurening

Ved ikke-akut forurening kontaktes miljøafdelingen på tlf. 65151515 i kommunens åbningstid 

Uden for åbningstiden kontaktes miljøvagten via Alarmcentralen 112

Ris eller ros til hjemmesiden

Hans Schacksvej 4
5300 Kerteminde

CVR.NR 29189706

Telefon: 65 15 15 15

Telefontider

Genveje