Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Miljø Grundvand og drikkevand Private brønde og boringer

Private brønde og boringer

Sløjfning af brønde og boringer

Private brønde og boringer er mindre indvindinger under 3.000 m3/år beregnet til forsyning af egen husholdning. Hvor ejendomme forsynes med vandværksvand, må forsyningen som udgangspunkt ikke suppleres med vandindvinding fra private brønde og boringer. Private brønde og boringer på ejendomme, der ikke længere benyttes til husholdningsbrug, fordi ejendommen tilsluttes vandværk, skal derfor sløjfes. 

En sløjfning skal foretages af en brøndborer med A-bevis. Du må ikke selv sløjfe anlægget - jævnfør lovgivningen om udførelse og sløjfning af boringer og brønde på land. Ved sløjfningen fjerner brøndboreren installationerne i brønden/boringen. Anlægget renses, fyldes med rene materialer og forsegles. Forseglingen sikrer, at der ikke kan ske forurening af grundvandet via anlægget.

Sløjfning af brønd og boring skal anmeldes til Kerteminde Kommune senest 14 dage før sløjfningsarbejdet går i gang. Skema til anmeldelse af sløjfning kan hentes herunder. Derudover skal sløjfningen indberettes til GEUS, dette fremgår nederst i anmeldelsesskemaet. 


Kontakt miljøteamet

Miljøteamet

Kultur- og Administrationscenter i Munkebo
Lindøalléen 51 5330 Munkebo

Skriv til os

Miljøvagt

Ring 112 ved akut forurening

Ved ikke-akut forurening kontaktes miljøafdelingen på tlf. 65151515 i kommunens åbningstid 

Uden for åbningstiden kontaktes miljøvagten via Alarmcentralen 112

Ris eller ros til hjemmesiden

Hans Schacksvej 4
5300 Kerteminde

CVR.NR 29189706

Telefon: 65 15 15 15

Telefontider

Genveje