Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Miljø Grundvand og drikkevand Drikkevand og vandkvalitet

Drikkevand og vandkvalitet

Drikkevandet i Kerteminde Kommune overvåges efter lovgivningens rammer og krav. Ved overskridelser af grænseværdier vil forbrugere blive direkte orienteret af det vandværk eller forsyningsselskab, hvorfra de får vand. Vil du gerne vide mere om vandkvaliteten på dit drikkevand, er de almene vandværker og vandforsyningsselskaber forpligtet til at gøre analyseresultater tilgængelige for deres forbrugere. Nogle af vandværkerne offentliggør analyseresultater på deres egen hjemmeside, mens andre vandværker ikke har hjemmeside, hvorfor der også kan findes analyser på vandkvalitet via GEUS' Jupiterdata, hvortil analyseresultater uploades.


Under ' Almene vandværker og forsyningsselskaber' er der under de enkelte vandværker et link til vandværkets hjemmeside, hvor analyser af drikkevandet kan findes. 

Fremgår nyeste analyseresultater ikke af et vandværks hjemmeside, så må du som forbruger rette henvendelse til dit vandværk, da de gennem drikkevandsbekendtgørelsens § 33 er forpligtiget til at oplyse deres forbrugere om vandkvaliteten.  

Kontakt miljøteamet

Miljøteamet

Kultur- og Administrationscenter i Munkebo
Lindøalléen 51 5330 Munkebo

Skriv til os

Miljøvagt

Ring 112 ved akut forurening

Ved ikke-akut forurening kontaktes miljøafdelingen på tlf. 65151515 i kommunens åbningstid 

Uden for åbningstiden kontaktes miljøvagten via Alarmcentralen 112

Ris eller ros til hjemmesiden

Hans Schacksvej 4
5300 Kerteminde

CVR.NR 29189706

Telefon: 65 15 15 15

Telefontider

Genveje