Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Miljø Badevand

Badevand


I Kerteminde Kommune er der 8 badestrande, hvor kommunen regelmæssigt analyserer badevandet.

Badesæsonen løber fra 1. juni til 1. september. 

Badevandet analyseres for intestinale enterokokker og E-colibakterier.

Ved overskridelse af grænseværdier for badevand eller overløbshændelser som følge af skybrud,
vil der blive opsat skilte på stranden om, at badning frarådes, og det vil også fremgå på denne side.


Badning andre steder er på eget ansvar

I andre vandområder foretages der ikke analyser, som kan vise noget om badevandskvaliteten.
Badning er derfor på eget ansvar.

 

Alger i badevandet - Gode råd

I juli og august kan varme temperaturer i vandet og vindforhold betyde, at der i badevandet ses et indhold af alger, der kan være til gene for mennesker og dyr. 

Derfor har Miljøstyrelsen en række gode algeråd:

  • Hold øje med skilte, der fraråder badning.
  • Gå ud i vandet til knæene og kig på dine fødder. Hvis du ikke kan se dem, kan vandet være så fyldt med alger, at du ikke bør bade. 
  • Bad ikke ved kraftigt skum i vandet; det kan være algeopblomstringer. 
  • Børn skal passe mere på end voksne. De vil reagere på mindre mængder gift, fordi de er små, og de vil gennem deres leg i vandet og på stranden være mere udsatte for algerne. Lad derfor ikke børn lege i algefyldt vand og hold dem væk fra skumansamlinger på stranden. Det kan være døde alger. 
  • Mennesker, der i forvejen er svækkede eller allergiske, skal holde sig væk fra algerne. 
  • Fugle, kvæg og hund er udsatte, fordi de ofte drikker store mængder vand fra søer og kyster. De bør derfor holdes fra kysterne og fra døde alger på sø- eller strandbredden. 
  • Hold øje med kommunens hjemmeside under 'Badevand'. Her vil der være orientering om badning frarådes, hvis der er for store mængder af alger. 


Har du spørgsmål vedr. badevandet, er du velkommen til at kontakte miljøteamet på miljo@kerteminde.dk

Badevandsanalyser 2024

I Kerteminde Kommune er der 8 badestrande, hvor kommunen regelmæssigt analyserer badevandet. Badesæsonen starter 1. juni. 

Første badevandsprøve udtages i slutningen af maj måned.

Badevandsanalyse 4. juli 2024

Badevandsanalyse 24. juni 2024

Badevandsanalyse 13. juni 2024

Badevandsanalyse 12. juni 2024

Badevandsanalyse 3. juni 2024

Badevandsanalyse 22. maj 2024

Badevandsanalyse 9. juli 2024


Kontakt miljøteamet

Miljøteamet

Kultur- og Administrationscenter i Munkebo
Lindøalléen 51 5330 Munkebo

Skriv til os

Miljøvagt

Ring 112 ved akut forurening

Ved ikke-akut forurening kontaktes miljøafdelingen på tlf. 65151515 i kommunens åbningstid 

Uden for åbningstiden kontaktes miljøvagten via Alarmcentralen 112

Ris eller ros til hjemmesiden

Hans Schacksvej 4
5300 Kerteminde

CVR.NR 29189706

Telefon: 65 15 15 15

Telefontider

Genveje