Plads Til Alle er et tilbud i Kerteminde Kommune, der i fællesskab med Red Barnet, ønsker at inddrage børn og unge i et aktivt fritidsliv og foreningsmiljøets fællesskaber. 

Plads Til Alle har til formål at støtte Kerteminde Kommunes børn og unge med at komme i gang med en fritidsinteresse.

  • Tilbud om råd og vejledning til forældre og børn/den unge om mulige fritidstilbud og tilmelding hertil.
  • Vejlede forældre i, at støtte op omkring barnet/den unges fritidsliv. Evt. økonomisk støtte til kontingent, træningstøj, stævner, sommerlejr mm.
  • Kan i samarbejde med Red Barnet, foreningen eller en kammerat aftale til og fra kørsels/følgeordning.
  • Alle med kendskab til et barn der har behov for et sjovt, spændende eller sundt indhold i sin fritid, kan rette henvendelse til Plads Til Alle.
  • Forældrene inddrages altid, inden barnet/den unge tilmeldes en aktivitet.
  • I fællesskab findes der ud af hvad der er barnets/den unges interesser og familiens behov, og efter aftale med familien, tilmeldes barnet/den unge lige netop den aktivitet, som der er fundet passende.
  • Såfremt der er særlige hensyn eller andet,kontaktes foreningen eller ungdomsskolen, så tilbuddet er klar til at tage i mod barnet/denunge og familien.
  • I de tilfælde hvor det er nødvendigt, at en voksen følger barnet til/fra aktiviteten, træffes der aftale med Red Barnet omkring følgeordning.

I Plads Til Alle er ansat to fritidsvejledere, der er klar til at besvare spørgsmål, give råd og vejledning eller tage imod ideer til nye spændende aktiviteter i lokalområdet.

        

Malene Hansen
Fritidsvejleder          
Tlf.nr. 21 54 95 34                        
mne@kerteminde.dk                 

Mathias Møller Jespersen            Fritidsvejleder       
Tlf.nr. 20541988       
mmje@kerteminde.dk