Skip til hoved indholdet
  Hjem Borger Job, ledighed og uddannelse Uddannelse Sundhedsuddannelser

Sundhedsuddannelser

Velkommen som elev eller studerende i Kerteminde Kommune

I Ældre og Sundhed medvirker vi til at uddanne fysioterapeuter, ergoterapeuter, social- og sundhedsassistenter, social- og sundhedshjælpere og sygeplejersker. Vi har stor erfaring i dette og lægger vægt på et godt læringsmiljø og at studerende og elever inddrages i arbejdsfællesskabet.

I Kerteminde Kommune har vi fokus på et positivt læringsmiljø, hvor vi både vægter tryghed og faglig udvikling for vores elever og studerende. Du bliver en del af et tværfagligt team, hvor der arbejdes med rehabilitering, sundhedsfremme og forebyggelse

 

I Kerteminde Kommune ansætter vi løbende nye social- og sundhedshjælperelever (SSH) med eller uden Grundforløb (GF2)

Som social- og sundhedshjælper kommer du i borgernes eget hjem, du giver dem omsorg og pleje, og du hjælper dem tættere på smil og et godt liv. Derfor er dit hjerte et lige så vigtigt værktøj som dine hænder og dit hoved.

Du uddanner dig især til at arbejde med de ældre borgere, og du bliver den fagperson, som de ser mest til i hverdagen. Derfor er dine besøg vigtige for dem, og du er måske den første, der opdager, at de har smerter, at de er ved at blive glemsomme, eller at de er kede af det. Alt sammen vigtige tegn som du uddanner dig til at tyde og reagere på. Du lærer også, hvordan du bruger dig selv og dine personlige egenskaber aktivt i dit arbejde. Du uddanner dig også til at løse opgaver inden for omsorg og pleje.

 

Opstart

Der er løbende stillingsopslag til SSH- uddannelsen, som du finder du på kommunens hjemmeside samt ofir.dk og på praktikpladsen.dk.
Se link til Ledige stillinger i kommunen.

 • Grundforløb 2 starter flere gange årligt – se SOSU Fyns hjemmeside
   
 • SSH-uddannelsernes hovedforløb optages med opstart i januar og  i juni måned

 

Ansættelse

Social- og sundhedsuddannelserne er erhvervsuddannelser. Du er ansat på 37 timer i din uddannelsesperiode og du vil blive lønnet efter gældende overenskomst med FOA.

Vi ansætter også voksenelever og  voksenlærlinge. Se lønsatser på FOA.dk

 

Adgangskrav for ansættelse i kommunen

Du skal være optaget eller have søgt ind på et grundforløb på SOSU- skolen. Se link til SOSU Fyn.

 

For yderligere kontakt:
Uddannelsesansvarlig Kristina Børsholt på mail: krbo@kerteminde.dk eller på telefon 21149954 og uddannelseskoordinator Trine Nielsen på mail: trn@kerteminde.dk eller på telefon 30467008

 

Læs også:

Social- og Sundhedsskolen Fyn (social- og sundhedshjælper, social- og sundhedsassistent)

 

I Kerteminde Kommune ansætter vi løbende nye social- og sundhedsassistentelever (SSA) med eller uden Grundforløb (GF2) og med en studentereksamen, dette betyder, man kan søge optagelse uden et Grundforløb. 

Hvis du har lysten til at uddanne dig indenfor et omsorgsfag, hvor du arbejder med mennesker, der er fysisk, psykisk eller socialt udfordrede, så kan du være den elev, vi lige står og mangler!

Som SOSU-assistent kan du løse sygeplejeopgaver, dispensere medicin og arbejde med genoptræning og velfærdsteknologi. Fordi du skal koordinere borgeres eller patienters pleje med andre dele af sundhedsvæsnet, fylder kommunikation meget i din uddannelse. Din uddannelse foregår dels på skole og ude i oplæringen, som skifter mellem ældreplejen, psykiatrien og hospitalet.

 

Opstart

Der er løbende stillingsopslag til SSA uddannelserne, som du finder du på kommunens hjemmeside samt ofir.dk og på praktikpladsen.dk.
Se link til Ledige stillinger i kommunen.

 • Grundforløb 2 starter flere gange årligt – se SOSU Fyns hjemmeside
   
 • SSA-uddannelsernes hovedforløb optages med opstart  i januar, juni og september måned
   
 • Digi-tech elever optages med opstart i juni måned

 • SSA EUX elever optages med opstart i august måned

 • SSA Student optagets med start i September måned  

 

Ansættelse

Social- og sundhedsuddannelserne er erhvervsuddannelser. Du er ansat på 37 timer i din uddannelsesperiode og du vil blive lønnet efter gældende overenskomst med FOA.

Vi ansætter også voksenelever og  voksenlærlinge. Se lønsatser på FOA.dk

 

Adgangskrav for ansættelse i kommunen

Du skal være optaget eller have søgt ind på et grundforløb på SOSU- skolen. Se link til SOSU Fyn.

 

For yderligere kontakt:
Uddannelsesansvarlig Kristina Børsholt på mail: krbo@kerteminde.dk eller på telefon 21149954 og uddannelseskoordinator Trine Nielsen på mail: trn@kerteminde.dk eller på telefon 30467008

 

Læs også:

Social- og Sundhedsskolen Fyn (social- og sundhedshjælper, social- og sundhedsassistent)

 


I Ældre og Sundhed i Kerteminde Kommune modtager sygeplejestuderende i 1, 2, 3 og 6. semester. 

Vi ser det som en af vores væsentligste opgaver at støtte og udfordre sygeplejestuderende uddannelsen inden for den kliniske sygepleje.
Vi vil under praktikken på bedst mulig vis undervise og støtte den studerendes læringsproces.
Den sygeplejestuderende tildeles en klinisk vejleder, der i samarbejde med den sygeplejestuderende har ansvaret for uddannelsesforløbet. Den kliniske vejleder har viden, erfaring og ressourcer til at varetage vejledning på kvalificeret vis. For at sikre bedst mulig kontinuitet, kvalitet og sammenhæng i uddannelsesforløbet vil der hver uge foregå planlagte såvel som ”løbende” samtaler mellem den sygeplejestuderende og den kliniske vejleder. Den daglige vejledning varetages både af den kliniske vejleder og de andre sygeplejersker i teamet. Der er mulighed for at følges med kliniske specialister indenfor sår, demens, forebyggelse, inkontinens, diabetes, visitation og hygiejne.

 

For yderligere kontakt: 

Fysioterapeutstuderende

Kerteminde Kommune har kontrakt med UCL, Lillebælt om at modtage fysioterapeutstuderende i modul 7.
De studerende vil være tilknyttet et bestemt træningscenter, hvor praktikken hovedsagelig vil finde sted. Der vil dog som regel være opgaver, som geografisk tager udgangspunkt andre steder end der, hvor den studerende er tilknyttet. Det kan være i borgernes eget hjem eller på et af kommunens øvrige træningscentre.

Kontaktpersoner for de studerende vil være de fysioterapeuter, som er tilknyttet det aktuelle træningscenter.

Kontakt vedrørende Fysioterapeutstuderende
Leder af Sundhed og Træning
Estell Larsen
efl@kerteminde.dk

 

Ergoterapeutstuderende

Der er mulighed for at følge ergoterapeuterne i teamet for træning, aktivitet og rehabilitering, som ergoterapeutstuderende. I Kerteminde Kommune er ergoterapeutstuderende tilknyttet Myndighedsafdelingen.

Uddannelsesansvarlig for SOSU-området

Kultur- og administrationscenter Munkebo

Lindøalleen 51
5330 Munkebo

Kontakt

Ris eller ros til hjemmesiden

Hans Schacksvej 4
5300 Kerteminde

CVR.NR 29189706

Telefon: 65 15 15 15

Telefontider

Genveje