Skip til hoved indholdet
  Hjem Borger Job, ledighed og uddannelse Sygdom og nedsat arbejdsevne Sygemelding

Sygemelding

Hvis du er ude af stand til at arbejde på grund af sygdom eller fordi du er kommet til skade, så er det vigtigt, at du sygemelder dig.

Hvis du eller din arbejdsgiver vurderer, at din sygemelding risikerer at blive langvarig (mere end otte uger), har I mulighed for at anmode om Fast track-opfølgning.

Det betyder, at jobcentret iværksætter en ekstraordinær tidlig indsat i forhold til at fastholde dig på din arbejdsplads. 

Når der anmodes om fast track-ordningen, betyder det, at du og din arbejdsgiver vil blive inviteret til første opfølgningssamtale, senest to uger efter at jobcentret har modtaget anmodning om tidlig opfølgning. 

Ved samtalen vil du, din arbejdsgiver og jobcentret sammen lægge en plan for din tilbagevenden til arbejdspladsen, herunder afdække behov for konkrete støtteordninger eller arbejdsredskaber, som vil kunne hjælpe dig tilbage i dit arbejde.

 

Hvordan anmodes om tidlig opfølgning

Det er arbejdsgiver som kan anmode om Fast track via Virk.dk - NemRefusion - Sygedagpenge - Tidlig opfølgning.

Hvis arbejdsgiver anmoder om Fast track, får du som medarbejder automatisk besked og mulighed for at takke ja eller nej til den tidlige opfølgning.

Som medarbejder kan du enten henvende dig til jobcentret eller bede din arbejdsgiver anmode om Fast track. Der kan anmodes om Fast track indtil 5 uger fra første fraværsdag.

Er du ramt af en alvorlig eller livstruende sygdom, kan du i nogle tilfælde fritages fra samtaler og tilbud i jobcentret.

Det gælder for eksempel, hvis du har fået en diagnose som kræft eller svært hjertesvigt. 

Hvis du mener, du bør fritages, skal du skrive det i oplysningsskemaet til jobcentret via MitSygefravær.dk eller kontakte jobcentret.

Sådan sygemelder du dig. Vælg den guide, som passer på din situation.

Hvis du er syg, kan du søge om sygedagpenge. Du skal melde dig syg, hvis du er ledig eller i job

Hvis du bliver syg, skal du hurtigst muligt melde det til din arbejdsgiver.

Du har først mulighed for at modtage sygedagpenge fra den dag, du melder dig syg.

Din arbejdsgiver skal som udgangspunkt give besked, om dit sygefravær til kommunen, inden der er gået fem uger fra din første sygedag.

 

Når du skal have sygedagpenge, skal du bruge den digitale selvbetjeningsløsning Mit Sygefravær.

På Mit Sygefravær skal du udfylde og godkende oplysninger om din sygemelding fx dato for første sygedag.

 • Du skal kommentere på de oplysninger, som din arbejdsgiver har indberettet til kommunen
 • Du skal anmode om sygedagpenge fra kommunen, hvis du ikke får sygedagpenge fra din arbejdsgiver
 • Du skal udfylde oplysningsskemaer om din sygdom, som kommunen skal bruge til et eventuelt opfølgningsforløb

 

Jobcenter

Kerteminde Rådhus

Hans Schacksvej 4
5300 Kerteminde

Ring til os

Bemærk

Benyt altid Digital Post, når der sendes fortrolige eller personfølsomme oplysninger.

Telefontider

Personlig henvendelse

Hvis du er ledig og medlem af en a-kasse, skal du:

 •          Melde dig syg på jobnet.dk via 'min side' - så får jobcentret og din a-kasse automatisk besked
 •          Hvis du er i praktik eller løntilskud, skal du også melde dig syg hos din arbejdsgiver


Når du er sygemeldt, skal du bruge den digitale selvbetjeningsløsning Mit Sygefravær. Her vil du blive bedt om at:

 • Ansøge om sygedagpenge
 • Udfylde et oplysningsskema til brug i jobcenteret

Jobcenter

Kerteminde Rådhus

Hans Schacksvej 4
5300 Kerteminde

Ring til os

Bemærk

Benyt altid Digital Post, når der sendes fortrolige eller personfølsomme oplysninger.

Telefontider

Personlig henvendelse

Hvis du bliver syg som selvstændig, kan du søge om sygedagpenge via NemRefusion. Det kræver, at du er oprettet som bruger og har en medarbejdersignatur.

Du kan modtage sygedagpenge efter to ugers sygdom, medmindre du har tegnet en frivillig forsikring, som giver dig ret til sygedagpenge fra første eller tredje sygefraværsdag.

 

Når du er sygemeldt, skal du bruge den digitale selvbetjeningsløsning mitsygefravær.dk. 

Her vil du blive bedt om at, at udfylde et oplysningsskema til brug i jobcenteret.

Jobcenter

Kerteminde Rådhus

Hans Schacksvej 4
5300 Kerteminde

Ring til os

Bemærk

Benyt altid Digital Post, når der sendes fortrolige eller personfølsomme oplysninger.

Telefontider

Personlig henvendelse

Det er vigtigt, at du giver jobcenteret besked om, at du er syg og at du husker, at raskmelde dig igen.

Du kan med fordel sygemelde dig på jobnet.dk. Din sygemelding gælder fra den dag, hvor du registrerer, at du er syg.

Har du en planlagt sygeperiode fx en operation, kan du ikke selv registrere dette, men skal kontakte Jobcenter Kerteminde.

Du kan nedenfor finde guide til, hvordan du sygemelder/raskmelder dig på jobnet.dk

 

Jobcenter

Kerteminde Rådhus

Hans Schacksvej 4
5300 Kerteminde

Ring til os

Bemærk

Benyt altid Digital Post, når der sendes fortrolige eller personfølsomme oplysninger.

Telefontider

Personlig henvendelse

Hvis du bliver syg, skal du hurtigst muligt melde det til din arbejdsgiver.

Din arbejdsgiver skal som udgangspunkt give besked, om dit sygefravær til kommunen. Når du er sygemeldt, skal du bruge den digitale selvbetjeningsløsning Mit Sygefravær.

Mit Sygefravær

På Mit Sygefravær skal du udfylde og godkende oplysninger om din sygemelding fx dato for første sygedag.

 • Du skal kommentere på de oplysninger, som din arbejdsgiver har indberettet til kommunen
 • Du skal anmode om sygedagpenge fra kommunen, hvis du ikke får sygedagpenge fra din arbejdsgiver
 • Du skal udfylde oplysningsskemaer om din sygdom, som kommunen skal bruge til et eventuelt opfølgningsforløb

Jobcenter

Kerteminde Rådhus

Hans Schacksvej 4
5300 Kerteminde

Ring til os

Bemærk

Benyt altid Digital Post, når der sendes fortrolige eller personfølsomme oplysninger.

Telefontider

Personlig henvendelse

Hvis du bliver syg, skal du melde det til din arbejdsgiver hurtigst muligt.

Din arbejdsgiver skal som udgangspunkt give besked om dit sygefravær til kommunen. Du skal under din sygemelding bruge den digitale selvbetjeningsløsning Mit Sygefravær.

På Mit Sygefravær skal du udfylde oplysninger om din sygemelding:

 • Kommentere på de oplysninger, som din arbejdsgiver har indberettet til kommunen
 • Udfylde oplysningsskema om din sygdom

Jobcenter

Kerteminde Rådhus

Hans Schacksvej 4
5300 Kerteminde

Ring til os

Bemærk

Benyt altid Digital Post, når der sendes fortrolige eller personfølsomme oplysninger.

Telefontider

Personlig henvendelse

Du skal som ledig omfattet af flejsobordningen melde dig syg hos din fleksjobkonsulent i jobcentret. 

Du fortsætter på ledighedsydelse ved en sygemelding.

Jobcenter

Kerteminde Rådhus

Hans Schacksvej 4
5300 Kerteminde

Ring til os

Bemærk

Benyt altid Digital Post, når der sendes fortrolige eller personfølsomme oplysninger.

Telefontider

Personlig henvendelse

Ris eller ros til hjemmesiden

Hans Schacksvej 4
5300 Kerteminde

CVR.NR 29189706

Telefon: 65 15 15 15

Telefontider

Genveje