Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Job, ledighed og uddannelse Sygdom og nedsat arbejdsevne Godkendt til fleksjob

Godkendt til fleksjob

Fleksjobordningen

Fleksjobordningen giver dig mulighed for at blive på arbejdsmarkedet, selv om du har en varig begrænsning i din arbejdsevne. Der findes fleksjob inden for alle brancher og hos både offentlige og private arbejdsgivere.

I et fleksjob kan du både arbejde med det fag, du er uddannet til eller har erfaring med fra tidligere. Eller du kan skifte fag, og bruge dine erfaringer på nye måder.

Ved en fleksjobansættelse tages der hensyn til din nedsatte arbejdsevne, idet arbejdstid, arbejdsopgaver og tempo tilpasses, hvad du kan klare. Det er jobcenteret, som skal godkende dig til at blive omfattet af fleksjobordningen. I perioder uden fleksjobansættelse, kan du modtage ledighedsydelse.

Du kan læse mere på Cabiweb.dk om fleksjob eller på STARs hjemmeside - fleksjob


Fastholdelsesfleksjob 

Et fastholdelsesfleksjob er et fleksjob enten på den arbejdsplads, hvor du er ansat eller senest har været ordinært ansat. 

At få et fastholdelsesfleksjob betyder, at du vil blive visiteret og godkendt i forhold til de almindelige bestemmelser omkring fleksjob. Jobcenteret skal bl.a. vurdere om en funktionsnedsættelse er varig og væsentlig, så det ikke vil være muligt for dig at

arbejde på ordinære vilkår.

Betingelser for fastholdelsesfleksjob

  • Du skal have været ansat på særlige vilkår eller under de sociale kapitler i mindst 12 måneder. Betingelsen bortfalder dog, hvis din situation falder ind under undtagelsesbestemmelserne (fx akut alvorlig sygdom eller et ulykkestilfælde).
  • Der skal være indgået en skriftlig aftale mellem  din arbejdsplads og dig , hvoraf det fremgår, hvilke funktioner du har svært ved at udføre, og hvilke konkrete skånebehov der er aftalt.
  • Virksomheden har dokumenteret, at der er gjort et reelt forsøg på at etablere et vedvarende ustøttet job efter de sociale kapitler eller på særlige vilkår. Med et ustøttet job forstås en ansættelse uden løntilskud.
  • Du skal opfylde betingelserne for at indgå i fleksjobordningen. Det betyder konkret, at du skal godkendes af Jobcenter Kerteminde til fleksjobordningen og derefter tilkendes et fastholdelsesfleksjob. 

De sociale kapitler / ansat på særlige vilkår

Overenskomstens sociale kapitler giver mulighed for at fravige overenskomstens aftaler om løn- og arbejdsvilkår. Det kan fx dreje sig om, at:

  • virksomhed og medarbejder aftaler at ændre arbejdsopgaverne
  • medarbejderen går ned i tid
  • der bliver taget nogle særlige hensyn, som fx at undgå tunge løft eller skiftende arbejdstider.

Virksomheder, der ikke har tegnet overenskomst eller har en overenskomst uden sociale kapitler, er stadig forpligtet til at forsøge at fastholde medarbejderen på samme vis som, hvis der var indgået overenskomst med sociale kapitler.

Du kan læse mere på cabiweb.dk om fastholdelsesfleksjob


Tilskud til selvstændige med nedsat arbejdsevne

Som selvstændig erhvervsdrivende kan du af kommunen få tilbud om støtte i form af tilskud til din selvstændige virksomhed, hvis du har varige og væsentlige begrænsninger i din arbejdsevne i forhold til arbejdet i virksomheden.

Du kan læse mere på STARs hjemmeside om Tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende med nedsat arbejdsevne

Ferieafholdelse når du er omfattet af fleksjobordningen

Hvis du er ansat i et fleksjob eller modtager ledighedsydelse, er du måske berettiget til at modtage ledighedsydelse, mens du holder ferie.

Det antal dage, som du kan afholde ferie med ledighedsydelse, afhænger af, hvornår du er blev ansat i et fleksjobbet eller hvornår du startede på ledighedsydelse.

Eventuelt optjent feriegodtgørelse skal bruges, inden Kerteminde Kommune kan udbetale ledighedsydelse under ferie.

Meld Ferie - Vælg den guide som passer til din situation

Som ansat i fleksjob er du omfattet af ferielovens regler og optjener ret til betalt ferie i fleksjobbet

Hvis du modtager løn eller feriegodtgørelse under ferie, kan du få fleksløntilskud under ferien. Hvis du endnu ikke har optjent ret til 25 dage med løn under ferie eller feriegodtgørelse, kan du modtage ledighedsydelse for de resterende dage. Du skal søge om at ledighedsydelse under ferien. 

Hvordan søger jeg ledighedsydelse under ferie

Ledighedsydelse under ferie søges på borger.dk

Husk at vedlægge dokumentation for ferieafholdelse fra arbejdsgiver - dokument med ferieperioden samt underskrift.

 

Søg om ferieafholdelse med ledighedsydelse

Som ledig i fleksjobordningen, skal du søge om ledighedsydelse under ferie hos fleksjobteamet/din fleksjobkonsulent.

Det er vigtigt, at du ansøger minimum 14 dage før ferien starter, da ferien skal godkendes.

Ris eller ros til hjemmesiden

Hans Schacksvej 4
5300 Kerteminde

CVR.NR 29189706

Telefon: 65 15 15 15

Telefontider

Genveje