Skip til hoved indholdet
  Hjem Borger Job, ledighed og uddannelse Opkvalificering

Opkvalificering

Hvis du er ledig, så findes der en række ordninger, der giver dig mulighed for, at få opkvalificeret dine kompetencer, så de matcher arbejdsmarkedets behov.


Hvis du er over 25 år, kan du blive voksenlærling. Du får gode jobmuligheder og løn under uddannelsen og virksomheden har mulighed for at søge om tilskud til din løn. 

Hvorfor blive voksenlærling

 • Du er i job og får en faglært uddannelse på samme tid
 • Du får papir på dine kvalifikationer
 • Gode muligheder for at finde job i fremtiden
 • garanti for mindsteløn for ikke-faglærte under uddannelsesperioden

Betingelser for at blive voksenlærling 

For at blive ansat som voksenlærling skal du være fyldt 25 år, når aftalen indgås. Du skal indgå en uddannelsesaftale med virksomheden.

For at virksomheden kan søge tilskud, skal du være i en af følgende situationer:

 • Du er ufaglært, ledig eller i beskæftigelse
 • Du er faglært, ledig og har en forældet uddannelse
 • Du er faglært uden en forældet uddannelse og har været ledig i mere end 6 måneder

Positivliste for uddannelser, hvor der kan søges om tilskud til lønnen

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) udarbejder løbende en positivliste for uddannelser, hvor der er mulighed for at søge om tilskud til lønnen. Positivlisten tager udgangspunkt i områder med behov for arbejdskraft.

Du kan finde gældende positivliste på STARs hjemmeside - Voksenlærlingeordningen

Hvordan søger virksomheden tilskud

Virksomheden skal søge om tilskud til din løn som voksenlærling hos Jobcenter Kerteminde. Ansøgningen om tilskud skal oprettes på selvbetjeningsløsningen VITAS. 

Jobcenteret skal vurdere muligheden og størrelsen for tilskuddet ud fra din uddannelses- og arbejdsmæssige situation samt hvor vist den ønskede uddannelse er omfattet af voksenlærlingeordningen.

Det tilskud, arbejdsgiveren kan få, afhænger af din situation.

Arbejdsgiver kan tilgå VITAS på vitas.bm.dk 


Hvorfor ansættelse med løntilskud

 • Vise en virksomhed, hvad du kan tilbyde og hvordan du gør en forskel for opgaveløsningen 
 • Du vil gerne opkvalificere dine nuværende kompetencer eller opnå helt nye kompetencer
 • Du får skabt netværk og kontakter på arbejdsmarkedet

Betingelser for ansættelse med løntilskud

Du kan blive ansat med løntilskud i både private og offentlige virksomheder. Der er forskellige reger for løntilskud alt efter om du fx er jobparat ledig på dagpenge eller aktivitetsparat ledig på kontanthjælp.

 • Generelt skal man have været ledig i 6 måneder for at komme i løntilskud
 • Du kan komme i løntilskud fra første ledighedsdag, hvis du over 50 år, er enlig forsørger eller ikke har en almen eller erhvervsrettet uddannelse

Hvordan søger virksomheden tilskud til din løn

Virksomheden skal søge om tilskud til din løn hos Jobcenter Kerteminde. Ansøgningen om tilskud skal oprettes på selvbetjeningsløsningen VITAS. 

Der skal ved ansættelse i løntilskud være et rimeligt forhold mellem ansatte med og uden løntilskud i virksomheden.  

Arbejdsgiver kan tilgå VITAS på vitas.bm.dk


Hvorfor er virksomhedspraktik en god mulighed

 • Du kan vise en virksomhed, hvad du kan tilbyde og hvordan du gør en forskel for opgaveløsningen 
 • Du vil gerne opkvalificere dine nuværende kompetencer eller opnå helt nye kompetencer
 • Du får skabt netværk og kontakter på arbejdsmarkedet

En virksomhedspraktik kan også være en mulighed, hvis der fx er behov for, at afklare eller opøve din arbejdsevne eller du har behov for en skånsom tilbagevenden på din arbejdsplads i forbindelse med en længere sygemelding. 

Betingelser for indgåelse af en aftale om virksomhedspraktik

Virksomhedspraktik er et kortere forløb uden lønudgift for virksomheden. Perioden er typisk 4 uge, men kan også være kortere eller længere tid ift. målet med virksomhedspraktikken og konkrete regler ift. din situation som ledig.  

Der er en række betingelser som skal være opfyldt i forbindelse med at indgå aftale om en virksomhedspraktik:

 • Du skal være ledig 
 • Du kan ikke deltage i en virksomhedspraktik på den virksomhed, som senest har været din arbejdsplads
 • Der skal være et rimeligt forhold mellem antallet af ansatte med og uden tilskud og i virksomhedspraktik
 • Arbejdsfunktionerne skal være så tæt på almindeligt arbejde som muligt
 • Stillingen skal være egnet til, at du efterfølgende kan ansættes på normale vilkår

Hvordan oprettes aftale om virksomhedspraktik

Det er virksomheden, som skal ansøge om en oprettelse af virksomhedspraktik, når I sammen har lavet en aftale. Aftalen om virksomhedspraktik skal godkendes af Jobcenter Kerteminde.

Ansøgningen om virksomhedspraktik skal oprettes på selvbetjeningsløsningen VITAS. 

Arbejdsgiver kan tilgå VITAS på vitas.bm.dk


Hvorfor opkvalificering gennem kurser eller uddannelse

Der findes en række ordninger for voksen- og efteruddannelse for ledige. Fælles for dem, er at forløbet skal være jobrettet og målet er at opkvalificere dine kompetencer, så det matcher behovet på arbejdsmarkedet.   

Du kan kontakte Jobcenter Kerteminde eller din a-kasse og høre om dine muligheder.


Forberedende voksenundervisning (FVU)

Forberedende voksenundervisning er et gratis tilbud til voksne, der gerne vil blive bedre til at læse, skrive, regne, tale engelsk og/eller arbejde med IT.

Du starter på det niveau, som passer til dig. Fortsætter du til det højeste trin af FVU-dansk og FVU-matematik, svarer det til folkeskolens 9. klasse.

Ordblindeundervisning for voksne over 18 år (OBU)

Har du svært ved at stave, læse nye ord og skrive? Det kan skyldes ordblindhed.

En test kan vise, om du er ordblind. Hvis du er ordblind, har du gratis adgang til undervisning for ordblinde.

Undervisningen hjælper dig til at blive bedre til at læse, stave og skrive. Du får bl.a. hjælp til at bruge IT-værktøjer, som kan gøre din hverdag som ordblind lettere.


Jobcenter

Kerteminde Rådhus

Hans Schacksvej 4
5300 Kerteminde

Ring til os

Bemærk

Benyt altid Digital Post, når der sendes fortrolige eller personfølsomme oplysninger.

Telefontider

Personlig henvendelse

Ris eller ros til hjemmesiden

Hans Schacksvej 4
5300 Kerteminde

CVR.NR 29189706

Telefon: 65 15 15 15

Telefontider

Genveje