Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Job, ledighed og uddannelse Integration

Integration

Det vil oftest være Jobcenter Kerteminde - Integration, der står for den første kontakt til dig, der er flygtning, indvandrer eller EU-borger og som enten bor, eller som gerne vil bosætte sig i kommunen

Nedenfor kan du finde mere viden om bl.a. danskuddannelse og arbejde

Med tilbud om danskuddannelse får du nemmere ved klare dig i job, i uddannelse og som borger i Danmark.

Udover at undervise i det danske sprog indeholder danskuddannelse også viden om kultur og samfundsforhold i Danmark. Undervisningen  giver desuden en grundlæggende introduktion til det danske arbejdsmarked, uddannelsestilbud og demokrati.

Målgruppe

Danskuddannelseslovens målgruppe omfatter både flygtninge, familiesammenførte og indvandrere samt arbejdstagere og studerende fra både EU-lande og tredjelande.

Hvordan får man et tilbud om danskuddannelse

Ønsker du tilbud om danskundervisning, skal du henvende dig til Jobcenter Kerteminde - Integration. Flygtninge og familiesammenførte vil, som led i et integrationsprogram, få tilbud om Danskuddannelse som en del af indsatsen.

Med tilbud om danskuddannelse får du nemmere ved klare dig i job, i uddannelse og som borger i Danmark.

Få kompetencer og praktisk erfaring med det danske arbejdsmarked med integrationsuddannelsen

Uddannelsen henvender sig til flygtninge og familiesammenførte i alderen 18-50 år, der har haft folkeregisteradresse i Danmark i op til 20 år. Uddannelsen giver flygtninge kompetencer og praktisk erfaring med det danske arbejdsmarked.

Integrationsgrunduddannelsen varer to år, som er en kombination af ansættelse i lønnet praktik på en virksomhed og skoleundervisning.

Økonomi 

Udlændingen modtager uddannelsesgodtgørelse i de perioder af igu-forløbet, hvor udlændingen deltager i den aftalte skoleundervisning. Godtgørelsen svarer til den sats, udlændingen ville have modtaget i integrationsydelse.

Løn under praktik

I praktikdelen aflønner virksomheden som udgangspunkt igu-eleven efter de lønsatser, der gælder for erhvervsgrunduddannelse.

Bonus til virksomheder

Private virksomheder, der har en igu-elev ansat, har mulighed for at søge om en bonus.


Det er muligt at søge om økonomisk hjælp, hvis du overvejer at flytte tilbage til dit hjemland

Jobcenter Kerteminde har vejledningsforpligtigelse omkring repatrieringsbestemmelserne.

Hvis du giver udtryk om et ønske om at vende tilbage til dit hjemland, så kan du gennem Dansk Flygtningehjælp, få nærmere rådgivning om fx din økonomi, forhold i hjemlandet mv.

Dansk Flygtningehjælp - Rådgivning om repatriering

Du kan læse mere på Dansk Flygtningehjælps hjemmeside. Her kan du også finde oplysningsskema, som du skal bruge, hvis du vil have en samtale om dine muligheder for repatriering.

Du kan på hjemmesiden Ny i Danmark læse mere om:

  • Familiesammenføring
  • Ophold
  • Asyl
  • Uddannelse for udlænding 

Læs mere på 'Ny i Danmark'


På Borger.dk kan du bl.a. læse om: 

  • Økonomisk støtte
  • Pas til udlændinge
  • Arbejdsforhold for udlændinge


Læs mere på Borger.dk - Udlændinge i Danmark 

Visit Borger.dk - Life in Denmark

Jobsøgning

Er du flygtning eller familiesammenført til en flygtning, samarbejder du med Jobcenter Kerteminde - Integration, omkring en plan for din jobsøgning og danskuddannelse.

Eksamensbeviser

Det er en god ide at få godkendt dine eksamensbeviser fra dit hjemland. Det vil gøre det lettere for dig, når du skal søge job i Danmark. 


Kerteminde Rådhus

Hans Schacksvej 4
5300 Kerteminde

Ring til os

Bemærk

Benyt altid Digital Post, når der sendes fortrolige eller personfølsomme oplysning. Personlig henvendelse aftales inden fremmøde.

Ris eller ros til hjemmesiden

Hans Schacksvej 4
5300 Kerteminde

CVR.NR 29189706

Telefon: 65 15 15 15

Telefontider

Genveje