Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Børn, unge og familie Sundhedstilbud Tandplejen Socialtandplejen

Socialtandplejen

Kommunen tilbyder Socialtandpleje til borgere med særlige sociale problemer i form af gadehjemløse samt borgere, der kan benytte herberger, varmestuer, væresteder på grund af hjemløshed, herunder borgere som ikke kan opholde sig i egen bolig, jf. Servicelovens §104.

Det er en forudsætning, at borgeren ikke kan udnytte de almindelige tandplejetilbud i Omsorgstandplejen, Specialtandplejen og Praksistandplejen, samt at borgeren har et aktuelt tandbehandlingsbehov.

Tilbuddet er vederlagsfrit.

Ansøgning foregår ved henvendelse til socialpsykiatrien.

Der er mulighed for at høre mere ved direkte at kontakte tandplejen i kommunen eller gennem kommunens støtte- og kontaktperson:

Tandplejen
Tlf.nr. 65 15 19 15

Telefontid
Hverdage mellem kl. 8 - 10
Hverdage mellem kl. 13 - 14, undtaget fredag.

Støtte- og kontaktperson
Susanne Millung: Tlf.nr. 23 34 66 35

Telefontid
Dersom vedkommende ikke kan kontaktes, lægges en besked på telefonsvarer. 
 
 


Ris eller ros til hjemmesiden

Hans Schacksvej 4
5300 Kerteminde

CVR.NR 29189706

Telefon: 65 15 15 15

Telefontider

Genveje