Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Børn, unge og familie Mod fælles mål – sammen tager vi skridtene

Mod fælles mål – sammen tager vi skridtene

Strategien ”Mod fælles mål – sammen tager vi skridtene” er den overordnede strategiske ramme, der er retningsgivende for, hvordan alle medarbejdere skal arbejde med børn og unge i alderen 0-15 år i Kerteminde Kommune. Strategien henvender sig til alle medarbejdere, der arbejder med børn og unge i Kerteminde Kommune og sætter retning for de kommende års udvikling på Børn, Familie og dagtilbudsområdet.

Strategien ”Mod fælles mål – sammen tager vi skridtene” realiseres gennem en række forskellige mål der understøtter, at alle børn i Kerteminde Kommune har de bedst mulige forudsætninger for at trives, indgå i fællesskaber og udvikle faglige og sociale kompetencer.

Ambitionen med strategien er at styrke og udvikle det gode arbejde, som allerede udføres i Børn, Familie og dagtilbud. Vi skal gøre mere af det som virker, anvende gode erfaringer og resultater, som allerede findes i afdelingen, men samtidig have fokus på, hvordan vi kan videreudvikle vores indsatser og tilbud. I strategien har vi tydeliggjort, hvad vi skal være fælles om.

Centralt for det kommende års udviklingsarbejde er den fortsat øgede fokusering og styrkelse af det tidlige og forebyggede arbejde, hvor målet er, at støtte og vejledning i højere grad skal ydes tidligst muligt, når børn unge og familier oplever udfordringer, der overstiger deres ressourcer og kompetencer.

Effekten af strategien ”Mod fælles mål – sammen tager vi skridtene” er:

• Vi arbejder metodisk og vidensbaseret

• Vi har en alsidig vifte af tilbud tæt på børn og unge i deres nærmiljø

• Økonomisk balance på områderne

Ris eller ros til hjemmesiden

Hans Schacksvej 4
5300 Kerteminde

CVR.NR 29189706

Telefon: 65 15 15 15

Telefontider

Genveje