Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Børn, unge og familie Mistanke om negativ social kontrol, æresrelaterede konflikter og ekstremisme

Mistanke om negativ social kontrol, æresrelaterede konflikter og ekstremisme

Kerteminde Kommune har udarbejdet og politisk godkendt et kommunale beredskab ved negativ social kontrol, æresrelaterede konflikter og ekstremisme i forhold til børn og unge. Beredskabsplanen er lovpligtig efter reglerne i barnets lov pr. 1. januar 2024.

Formålet med beredskabsplanen er, at styrke beskyttelsen af børn og unge mod negativ social kontrol, æresrelaterede konflikter og ekstremisme. Formålet er tillige, at fagfolk bliver skærpet i at håndtere disse ofte meget svære sager ved at bruge de nedskrevne retningslinjer og processer. Alle kan rette henvendelse til Modtagelsen i Familierådgivningen, hvis man får bekymring, mistanke eller viden om, at der sker negativ social kontrol, æresrelaterede konflikter eller ekstremisme i forhold til børn og unge. Beredskabet retter sig mod alle medarbejdere og ledere ansat i Kerteminde kommune, der i deres arbejde har kontakt med børn og unge. Beredskabet kan også bruges af frivillige i foreningslivet.

Action Cards og handlingsprocessen, som er beskrevet i beredskabsplanen, har til formål at beskrive, hvordan man skal reagerer, når der er mistanke om negativ social kontrol, æresrelaterede konflikter og ekstremisme i forhold til børn og unge.

Med beredskabet ønsker Kerteminde Kommune en tidlig opsporing og kvalificeret håndtering af sager, hvor børn og unge udsættes for negativ social kontrol, æresrelaterede konflikter eller ekstremisme. Målet med beredskabsplanen er, at kommunes fagpersoner får viden om æresrelaterede konflikter, således man præcis ved, hvordan der skal handles. Beredskabsplanen skal opleves som enkelt, klart og overskueligt på trods af en kompleks lovgivning og mange tværfaglige og tværsektorielle aktører ved disse sager.

Ligeledes er formålet, at beredskabsplanen skal være med til, at forebygge negativ social kontrol, æresrelaterede konflikter og ekstremisme i forhold til børn og unge, ved udbredelse af viden om området.

Negativ social kontrol, æresrelaterede konflikter og ekstremisme i forhold til børn og unge kan have vidtrækkende konsekvenser for børn og unge. Alle voksne og fagpersoner har ansvar for at beskytte børn og unge og bidrage til, at man så tidligt som muligt bliver opmærksom på og reagerer, hvis børn og unge udsættes for negativ social kontrol, æresrelaterede konflikter eller ekstremisme.

Det er kommunen, der har handleforpligtigelse, hvis der er bekymring, mistanke eller viden om, at et barn eller en ung udsættes for negativ social kontrol, æresrelaterede konflikter eller ekstremisme, ligesom kommunen handler, når et barn eller en ung kommer i alvorlig mistrivsel.

Du kan i afsnittet om "børn og familie i vanskeligheder" orientere dig om, hvordan du sender en underretning til kommunen.

Action Card er vedhæftet, så det er nemt at overskue, hvad man skal gøre, hvis man får bekymring, mistanke eller konkret viden om, at et barn eller en ung udsættes for negativ social kontrol, æresrelaterede konflikter eller ekstremisme.

Ris eller ros til hjemmesiden

Hans Schacksvej 4
5300 Kerteminde

CVR.NR 29189706

Telefon: 65 15 15 15

Telefontider

Genveje