Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Børn, unge og familie Er du bekymret for et barn/en ung

Er du bekymret for et barn/en ung

Vi har alle et ansvar overfor børn og unge, der udsættes for omsorgssvigt. Du har som borger, pligt til at kontakte de sociale myndigheder, hvis du får kendskab til omsorgssvigt af et barn eller en ung under 18 år.

Der kan f.eks. være tale vold, mistrivsel, nedværdigende behandling eller, at et barn eller en ung lever under forhold, som bringer dets sundhed eller udvikling i fare.

Hvis du som borger får kendskab til at et barn eller en ung under 18 år udsættes for forhold, som er til fare for barnet eller den unges udvikling og sundhed, herunder vold, mishandling, seksuelle overgreb omskæring m.v. har du i henhold til Servicelovens § 154 pligt til at underrette Kerteminde Kommune.

Dette gælder også, hvis du får kendskab til kommende forældre, som har problemer, der giver dig en formodning om, at barnet vil få behov for særlig støtte umiddelbart efter fødslen.

Ønsker du at sende dine informationer krypteret (som sikker post), så skal du benytte borger.dk og logge på med din Nem-id.

Personer, der udøver offentlig tjeneste eller offentligt hverv, skal underrette kommunen, hvis de under udøvelsen af tjenesten eller hvervet får kendskab til eller grund til at antage

  • at et barn eller en ung kan have behov for særlig støtte
  • at et barn umiddelbart efter fødslen kan få behov for særlig støtte på grund af de vordende forældres forhold
  • at et barn eller en ung kan have behov for særlig støtte på grund af barnets eller den unges ulovlige skolefravær eller undladelse af at opfylde undervisningspligten, eller
  • at et barn eller en ung har været udsat for overgreb.


Kvittering og anonymitet

Hvis du har skrevet dit navn og adresse, vil du modtage en kvittering for din henvendelse inden seks dage. Det er muligt at underrette anonymt, men du skal så være opmærksom på ikke at opgive dit navn eller relation til barnet i underretningsskemaet. Alle oplysninger i underretningen, vil blive tilgængelige for barnet og dets forældre. 

Din underretning bliver overdraget til en socialrådgiver, som vil undersøge nærmere. Alle underretninger bliver vurderet inden 24 timer. På grund af vores tavshedspligt, skal du ikke forvente at blive involveret mere herefter.

Ris eller ros til hjemmesiden

Hans Schacksvej 4
5300 Kerteminde

CVR.NR 29189706

Telefon: 65 15 15 15

Telefontider

Genveje