Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Børn, unge og familie Dialog og samarbejde Tidlig indsats

Tidlig indsats

Fagpersoner i Kerteminde Kommune, der har med børn, unge og deres familier at gøre, arbejder ud fra et helhedsorienteret perspektiv, når børn og unge med store eller små udfordringer opspores. Indsatsen over for barnet eller den unge er sammenhængende og orienteret mod familien og de fællesskaber i de kommunale tilbud, som barnet eller den unge er en del af. Forældrene er her vigtige samarbejdspartnere.

Kerteminde Kommune vil opnå at inkludere og fastholde flest muligt af kommunens børn og unge i deres nærmiljø og i de almene skoler og dagtilbud.

Det gøres ved:

  • at se og handle på de tidlige signaler og tegn på begyndende udfordringer, så vi foregriber og forebygger, at udfordringerne vokser sig store.
  • at samarbejde tværfagligt, så indsatsen er sammenhængende og helhedsorienteret.
  • at være i dialog med barnet eller den unges forældre og netværk om, hvordan vi i fællesskab kan løse de udfordringer, barnet eller den unge oplever.
  • at overlevere viden om et barn eller en ungs styrker eller udfordringer til hinanden, når barnet eller den unge går fra ét kommunalt tilbud til et nyt, så de kommunale tilbud hænger sammen.

Alle specialiserede fagpersoner, der arbejder sammen med skoler og dagtilbud om de børn og unge, der går dér, er samlet i et team kaldet Børn- og Ungerådgivningen. Du kan som forælder eller ansat i skoler og dagtilbud få sparring og hjælp fra teamet, når du er bekymret for begyndende udfordringer i et barn eller en ungs liv.

Ris eller ros til hjemmesiden

Hans Schacksvej 4
5300 Kerteminde

CVR.NR 29189706

Telefon: 65 15 15 15

Telefontider

Genveje