Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Børn, unge og familie Dagtilbud 0-6 år Tilsyn

Tilsyn

Det pædagogiske tilsyn skal sikre, at kommunens dagtilbud praktiseres i overensstemmelse med lovgivningen på dagtilbudsområdet, og at den ydelse, dagtilbuddet leverer til børn og forældre, er i overensstemmelse med det serviceniveau, kommunalbestyrelsen har besluttet er gældende i kommunen. Med andre ord indgår tilsynet som et led i kommunens forpligtelse til at sikre og udvikle kvaliteten på dagtilbudsområdet.

Der tages afsæt i følgende pejlemærker i det pædagogiske tilsyn:

  • Pædagogiske læreplaner
  • Sprogvurderinger
  • Personalets kvalifikationer
  • Børnenes trivsel
  • Læringsmiljøer
  • Kommunale målsætninger

Ris eller ros til hjemmesiden

Hans Schacksvej 4
5300 Kerteminde

CVR.NR 29189706

Telefon: 65 15 15 15

Telefontider

Genveje