Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Ældre og Sundhed Velkomsfolder Dalsbo Plejehjem

Velkomsfolder Dalsbo Plejehjem

Velkommen til Dalsbo Plejehjem Medarbejdere og leder vil med denne folder gerne byde dig velkommen til Dalsbo. 

Vi glæder os til at lære dig og din familie at kende og håber I vil befinde jer godt på Dalsbo 

Det tager tid at falde til og blive tryg i nye omgivelser. Vi skal gøre vores bedste til, at du hurtigt bliver tryg ved at bo på Dalsbo. Vi vil have fokus på et tæt og åbent samarbejde med dig og dine pårørende. 

Samtidig vil vi med denne folder informere dig lidt om stedet, du er flyttet til.


Dalsbo Plejehjem er bygget i 1958, men er blevet udvidet og moderniseret af flere omgange. Dalsbo fremstår nu som et moderne plejecenter med plads til 22 beboere.
Dalsbo er et hjemligt og hyggeligt lille sted. Huset er indrettet med fælles opholdsstue, en hyggelig lukket gårdhave samt en dejlig sydvendt terrasse, som er omkranset af højbede med krydderurter, jordbærplanter mv.
I haven er desuden æble- og blommetræer samt diverse frugtbuske.


 Dalsbo er kendetegnet ved bla en aktiv terapi, hvor der er mulighed for at lave aktiviteter sammen med jer beboere.

Huset har desuden 7 frivillige fra lokalområdet tilknyttet, som hjælper med gåture, bankospil, bowling, cykelture, busture mm.

Dyrene på Dalsbo

På Dalsbo bor en labradorhund ”Sigurd” samt  høns og en del akvariefisk. Vi har desuden i flere år haft en hønemor til at udruge kyllinger i vores hønsegård. Vi oplever, at dyr er med til at skabe glæde og  livskvalitet for jer, der bor her. 

Dagligdagen Dalsbo

Din dagligdag på Dalsbo tilrettelægges i tæt samarbejde med dig og de ønsker, du har og ud fra de ressourcer, du har til rådighed. Vi lægger meget vægt på at have et godt samarbejde med både dig og dine pårørende.

Og i forbindelse med indflytningen vil vi lave aftale med dig og dine pårørende om en indflytningssamtale. En samtale hvor vi drøfter, hvordan dit liv har formet sig, førend du flyttede ind hos os, hvilke ønsker og forventninger du og dine pårørende har til Dalsbo, samt hvordan vi bedst kan hjælpe dig med at skabe en hverdag, som minder mest muligt om den hverdag, du er vant til nu.

På Dalsbo er der tilknyttet fast plejepersonale døgnet rundt. Og der er ligeledes ansat en husassistent, som varetager rengøring og tøjvask samt en pedel, som varetager diverse praktiske opgaver.

Fællesarealerne på Dalsbo

Fællesarealerne deler du med de øvrige beboere. Du og dine pårørende er meget velkommen til at opholde jer i den fællesopholdsstue, når blot der tages hensyn til øvrige beboere. Vi ønsker, at du og dine pårørende føler sig hjemme og betragter den fælles opholdsstue som en del af dit hjem.
Pårørende er velkommen til at tage en kop kaffe – se skilt ved kaffemaskinen vedr betaling. 

Husleje

Vi anbefaler, at du drøfter din økonomi med eget pengeinstitut i forbindelse med indflytning – f.eks. ved behov for deling af økonomi grundet ægtefælde. Fuldmagt kan laves via flg. link ved behov:

https://www.aeldresagen.dk/viden-og-raadgivning/hjaelp-og-stoette/fuldmagter-og-vaergemaal

Før indflytningen betales indskud og lejekontakten underskrives og returneres til boligkontoret. Der betales en fast månedlig husleje, som trækkes forud af din pension.

Der kan søges om varmetilskud og boligstøtte – ansøgning er udleveret sammen med lejekontrakten.
Det forventes, at dine pårørende søger boligstøtte.

Du og dine pårørende kan kontakte Udbetaling Danmark for evt. spørgsmål vedrørende din deling med ægtefælle, da de er central myndighed, der beregner og udbetaler boligstøtte:

https//www.borger.dk/bolig-ogflytning/boligstoette-oversigt


Foruden husleje har du desuden en udgift til mad, sengelinned, vinduespudsning, og rengøring.
Ved behov for lån til indskud, bedes I kontakte  Borgerservice i kommunen på tlf 65151515


 Flytning

Du og din familie klarer selv det praktiske i forbindelse med selve flytningen. Vær opmærksom på også at melde flytning til folkeregister, postvæsen, læge og apotek. 

Lejligheden

Vi henstiller til, at boligen er møbleret ved indflytning, således at boligen virker genkendelig og rar at flytte ind i. 
Din nye bolig er at sidestille med en almindelig lejebolig. Boligen må møbleres, når lejekontrakten er underskrevet og indskuddet er betalt.

I forbindelse med indflytning foretages et indflytningssyn ved vores ejendomsserviceteknikker. Det samme gør sig gældende i forbindelse med fraflytning.

Du må bore i vægge og sætte gardiner op, som du ønsker det (reetablering ved fraflytning) Der er loftlys i entre og badeværelse, øvrig belysning medbringes (vær opmærksom på evt. loftlift).

Seng og madras forefindes og kan ikke fravælges. Egen dyne og hovedpude samt rullemadras medbringes. Har du brug for stiklagner, kan de købes på Dalsbo til 100kr / stk.

Da din lejlighed samtidig er arbejdsplads for medarbejderne på Dalsbo, skal arbejdsmiljøet tilgodeses. Det er derfor ikke hensigtsmæssigt at medbringe for mange møbler samt løse tæpper.
Skulle der hen ad vejen opstå behov for flere/andre hjælpemidler, kan det komme på tale at fjerne evt gulvtæpper og møbler, så arbejdsvilkårene for personalet lever op til Arbejdsmiljølovgivningen.

Af hensyn til brandmyndighederne skal adgang til havedøren altid være fri, da den skal bruges som flugtvej i tilfælde af brand.

Ved indflytning bedes alle ledninger monteres, så de ikke ligger på gulvet af hensyn til din sikkerhed samt til medarbejdernes arbejdsmiljø. De elektriske apparater på stuen må ikke tilsluttes via forlængerledning i forlængerledning af hensyn til risiko for brand.
Ved sengen anbefaler vi, at der monteres en væglampe af hensyn til medarbejdernes arbejdsmiljø i døgnets  mørke timer. Boligen rengøres hver 14. dag.
Der er mulighed for at låne støvsuger og andre rengøringsredskaber, hvis I synes, der er behov for lidt ekstra rengøring.

Til nagelfaste lamper sørger Dalsbo for de elektriske pærer. Øvrige lamper sørger du selv for pærer til. Vi anbefaler, at der altid er ekstra pærer tilgængelige.
Af hensyn til din og øvrige beboeres sikkerhed fraråder vi levende lys i boligen.


Kontaktperson

For at lette indflytningen og din dagligdag, vil du blive tilknyttet en kontaktperson.
Det vil primært være din kontaktperson, der kommer og hjælper dig om morgenen.

Vi prioriterer kommunikation mellem personale og dine pårørende højt og vi vil derfor aftale med dig at ligge en kommunikationsbog på din stue, hvori vi kan kommunikere med dine pårørende hvis behov. 

Økonomi

Hovedprincippet er, at du selv eller dine pårørende varetager det økonomiske samt indkøber diverse til personlig pleje, tøj mv.
Vi anbefaler at oprette en betalingsservice.

Der er en værdiboks i lejligheden, som du kan opbevare mindre beløb i – højst 1500 kr. Medarbejderne vil være dig behjælpelig med at låse penge ind og ud af boksen.
Såfremt du har penge i boksen, vil der være et regnskabsark, som skal udfyldes, hver gang, der hæves/sættes penge ind i boksen. Regnskabsarket skal altid underskrives af to medarbejdere.
Vi anbefaler, at der altid er penge i boksen til betaling af frisør, fodplejer mv samt til en is på vores køreture.

Forsikringer

Det er lovpligtigt, at du har en indboforsikring, når du bor på Dalsbo. Denne skal du og dine pårørende selv tegne.

Post                                   

Posten vil blive delt ud til din bolig hver dag af personalet. Såfremt du har post, der skal ud af huset, er du velkommen til at lægge det i den lille postkasse ved trappen. Herfra vil posten dagligt tage breve med. 

Telefon

Der er telefonstik i boligen. Ønsker du at medflytte telefonen eller oprette en, skal du og dine pårørende selv kontakte et telefonselskab og meddele dette. Du kan frit vælge, hvilket teleselskab, du vil benytte

Telefonudgiften afholder du selv.

Nødkald

Nødkald rekvireres, når det skønnes nødvendigt


 TV antennestik

Der er fælleantenne indlagt i alle boliger via NEF.  Der betales for den store antennepakke.
Antennebidraget betales af hver enkelt beboer ca. 265 kr. om måneden, som er en del af huslejen.
Du og dine pårørende skal selv tilmelde licens. Hvis du har en ægtefælde, som stadig bor i jeres private bolig og betaler medielicens der, så  er du dækket af denne licens.

Læge

Du beholder din egen læge eller vælger en, som vil dække Kerteminde kommune. Formår du ikke selv at kunne tage alene afsted  til læge/tandlæge, sygehus, ol. må dine pårørende som udgangspunkt følge dig. 

Transport til læge og speciallæge betaler kommunen. Der skal dog ansøges om ”Bevilling til lægekørsel”. I forbindelse med indflytning vil din medicin blive gennemgået af  din egen læge  jf. lovgivningen. Personalet eller dine pårørende kan være behjælpelige med at bestille tid hos lægen.

Din medicin vil ligeledes blive gennemgået af din egen læge 1 gang om året. Gennemgangen vil som oftest finde sted i den måned, hvor du fylder år. Sygeplejersken på Dalsbo vil bestille tid samt deltage i mødet, såfremt du ønsker det og der kønnes behov herfor. 
Vi ønsker et tæt samarbejde med dig og dine pårørende og såfremt du ønsker det, vil vi altid kontakte dine pårørende, hvis du har ændringer i din sundhedstilstand. Såfremt du ønsker det, ser vi gerne,  at dine pårørende deltager i evt læge- og sygehus besøg.

Medicin

Vi er behjælpelig med medicinbestilling/dosering. Du bedes medbringe doseringsæsker til 14 dage.
Såfremt din egen læge vurderer, at du er egnet til at
 få din medicin dosisdispenseret af apoteket, vil personalet være behjælpelige med at få iværksat dette.
Du afholder selv udgiften til dosisdispensering

Wifi

Der er trådløst netværk på din stue. Netværket må ikke anvendes til at hente film ned fra internettet, da det vil blokere for, at øvrige beboere. Det tilgængelige net er ”INET”og kan anvendes uden kode

Omsorgstandpleje

Der kan søges om omsorgstandpleje via visitationskontoret, såfremt du ikke er i stand til at benytte privatpraktiserende tandlæge. Der betales et engangsbeløb pr. år, for at være tilmeldt denne ordning.
Du kan også fortsætte med at have din egen tandlæge. Dine pårørende skal som udgangspunkt følge med dig, såfremt du ikke kan tage alene af sted.

Frisør

Der kommer frisør på plejehjemmet ca. hver 4.uge. Såfremt du ønsker at benytte denne, vil medarbejderne være behjælpelige med at bestille tid. Vi henstiller til, at du laver aftale vedr betaling.
Såfremt du ønsker en anden frisør, bedes du eller dine  pårørende sørge for bestilling af tid samt transport. 

Fodterapeut

Der kommer løbende en fodterapeut i huset, som kan benyttes. Hvis du ønsker at benytte en anden fodterapeut, bedes du eller dine pårørende selv sørge for tidsbestilling og transport.
Du eller dine pårørende afregner selv med fodterapeuten. Der kan søges om 
tilskud, hvis du har medicinkort.

Indkøb

Du og dine pårørende skal som udgangspunkt selv sørge for indkøb til dig, tøj, toiletsager, cigaretter, slik, blade og aviser. 
Et par gange om året får vi besøg af omkringkørende tøjfirma og skofirma, hvor du vil
 have mulighed for at handle. 

Gudstjenester

Der afholdes gudstjenester en gang om måneden skiftevis ved sognepræsten Rynkeby sogn. Desuden afholder vi gudstjenester ved højtider.
Gudstjenester afholdes i spisestuen og der er kaffebord sammen med præst og organist efter højtideligheden.
Såfremt du ønsker det, er der altid mulighed for at få besøg af præsten i din egen lejlighed.

Rygning

Der må ryges i egen bolig dog anbefaler vi af hensyn til husets øvrige beboeres samt personalet, at rygningen foregår udendørs. I henhold til kommunens rygepolitik opfordres du til at anvende et rygeforklæde.
Der må ikke ryges, når personalet er tilstede på stuerne. Og der skal luftes ud 10 min før medarbejderne må opholde sig i din lejlighed.

Alle fællesarealer er røgfrie.
Såfremt der ryges på stuen, kan det blive nødvendigt at installere en luftrenser af hensyn til medarbejdernes arbejdsmiljø. Dalsbo indkøber luftrenseren og  du afholder udgifterne til strøm.

Helbredstillægskort

Afhængig af formue, kan du søge om et helbredstillægskort, som giver dig tilskud til: lægeordineret medicin, lægeordineret fodterapeut og lægeordineret fysioterapeut.

Henvendelse i borgerservice på tlf.:  65 15 15 15 eller www.borger.dk 

Træning

I forbindelse med indflytning på plejehjemmet vil dit behov for træning blive vurderet af centersygeplejersken og evt. terapeut. Hvis du har behov for træning og du opfylder betingelserne, kan du visiteres til træning ved kommunens fysioterapeuter. Såfremt du har en lidelse, der er berettiget til vederlagsfri fysioterapi, vil det blive vurderet, hvorvidt du kan have glæde af træning ved en privatpraktiserende terapeut.

Vi opfordrer dig meget til at fortsætte med de aktiviteter, du har kunne klare derhjemme: så som f.eks. gåture, blomstervanding, aftørring af støv, borddækning, madlavning mv.

Dalsbo har 3 træningscykler, som du meget gerne må benytte til at vedligeholde dine funktioner.

Aktiviteter

Du har mulighed for at deltage i socialt samvær på plejecentret hver dag. Her bliver der sunget, lavet quiz, spillet banko, bowlet, lavet gymnastik m.m. Det er de ansatte i terapien samt vores frivillige hjælpere, der planlægger aktiviteterne. Som pårørende er I også altid meget velkommen til at lave aktiviteter med beboerne – sang, musik, spil, køreture, cykelture, havearbejde  osv.

Har I som pårørende lyst til at bidrage med aktiviteter, er I meget velkomne henvende jer til medarbejderne. Alle tiltag er meget velkomne. Et aktivt liv skaber glæde og livskvalitet for vores beboere. Og jo mere liv i huset -  jo bedre.

På Dalsbo arrangeres der to fester om året, hvor du har mulighed for at invitere dine pårørende med – en fastelavnsfest i februar samt en sommerfest i august / september.

Desuden holder vi påskefrokost, forårstur, løvfaldstur, julefrokost for alle beboere. Desuden er der busture hver tirsdag.

Har du ønsker om aktiviteter eller underholdning, er du meget velkommen til at tale med personalet om  dette.
Vi vil forsøge at tage højde for dine ønsker i vores planlægning.

SBH kørsel

Du kan ansøge om SBH kørsel, hvortil der kræves pas billede. Henvendelse på www.borger.dk

Måltider

Dalsbo får hver dag leveret den varme mad fra kommunens centrale køkken. Øvrige måltider tilberedes i vores køkken. Der er mulighed for at spise sammen med de andre beboere i spisestuen, men du kan også vælge at spise i egen bolig.

Morgenmadsbuffeten er åben i tidsrummet 7.30-10.00.

Middagsmaden serveres kl. 12.00 og aftensmaden kl. 18.00.

Der serveres varm mad kl. 12 og smørrebrød kl. 18.

Beboere, som ikke er hjemme og spise bedes melde afbud til personalet, senest kl.09 2 dage før.

Du har mulighed for at bestille og købe  mad i køkkenet til dine gæster, dette skal blot ske i god tid ( 4 dage før). Der er også mulighed for at købe kaffe.  
Se opslag i køkkenet vedr. priser for mad og kaffe mv. Såfremt du har gæster til spisning, kan I vælge at spise i din lejlighed eller i terapien. Afregning for mad til gæster sker til køkkenpersonalet

Tøjvask

Hvis der er behov for hjælp til tøjvask, købes denne ydelse via ”Aftale for beboer på ”Dalsbo” i forbindelse med indflytningen 
Ved indflytningen mærkes tøj med bolignr. af dig eller dine 
pårørende. Maskine til påstrygning af navn kan lånes på Dalsbo.
Når du får nyt tøj, skal du og dine pårørende ligeledes sætte stue.nr i tøjet, da det ellers kan blive væk i vaskeriet. 
Mindre reparationer af dit tøj vil vaskeriet sørge for. Oplægning af busker mv kan vaskeriet ikke påtage sig.

Vær opmærksom på at købe tøj som kan vaskes i vaskemaskine, da vi ikke kan påtage os at håndvaske tøj. Uld vaskes som udgangspunkt af dine pårørende. Såfremt du vælger at lade personalet vaske dit uldtøj, vil det være på eget ansvar.

Gardinvask er ikke omfattet, dette skal dine pårørende selv sørge for. 

Vinduerne pudses 2 gange om året af privat firma. Vinduespudsning både ude og inde er inkluderet i huslejen.
Du og din familie sorterer løbende tøjet: for småt, for stort eller for slidt.

Fødselsdag

Der er flere muligheder for at afholde fødselsdag. Tal med køkkenpersonalet og plejepersonalet om dette. 
Du må gerne invitere gæster til spisning. Der er mulighed for at låne vores terapi lokale.
Du og dine pårørende står selv for det praktiske ved arrangementet. (borddækning, opvask osv.)

Vi har tradition for at vække ”fødselsdagsbeboere” kl. 7.30 med morgensang. Og vi har ligeledes tradition for at samle alle beboere i opholdsstuen kl. 10 til boller, kakao og fællessang, når en beboer har fødselsdag.
Ligeledes serveres der lagkage eller æblekage til eftermiddagskaffen.
Det er dog helt op til dig at bestemme, hvorvidt du har lyst til, at det skal foregå sådan, når du har fødselsdag.

Huskeliste ved indflytning på Dalsbo  Plejecenter.

VI FORVENTER AT DU SELV MEDBRINGER FØLGENDE:     

  • Personlige plejemidler (sæbe, shampoo m.m.)
  • Damer bedes medbringe curler, hvis oprulning af hår ønskes.
  • Termometer
  • Saks, negleklipper mv 

Med denne folder håber vi, at du og dine pårørende har fået den information, som I har brug for.
Du og dine pårørende er naturligvis altid velkommen til at kontakte personalet, såfremt der er spørgsmål eller gode råd til os.
Vi håber, at du bliver rigtig glad for at bo på Dalsbo og at dine pårørende ligeledes vil synes om stedet


Med venlig hilsen

Medarbejdere og ledelse på Dalsbo 

Adresse:

Dalsbo Plejecenter

Skovsbovej 15

5350 Rynkeby

Tlf. 65151420

Centerleder Anne Schmidt-Nielsen - Tlf.  21387793 - asn@kerteminde.dk


 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

                           

 

 

        

      

 

 

 

 

 

Ris eller ros til hjemmesiden

Hans Schacksvej 4
5300 Kerteminde

CVR.NR 29189706

Telefon: 65 15 15 15

Telefontider

Genveje