Skip til hoved indholdet
  Hjem Borger Ældre og Sundhed Velkommen til Samskabelse og livskvalitet beboere beboere, pårørende og personale

Velkommen til Samskabelse og livskvalitet beboere beboere, pårørende og personale

Kære pårørende

Vi byder dig velkommen som pårørende til beboere på Birkelund Plejecenter.

På Birkelund Plejecenter ser vi pårørende som en vigtig ressource og en aktiv medspiller.

For at skabe de bedste muligheder og livskvalitet for vores beboere på Birkelund Plejecenter er det vigtigt, at vi har et godt samarbejde.

Denne pjece er tænkt som en velkomst til pårørende og lidt om, hvilke muligheder du har og hvilke forventninger vi har til dig.

Kerteminde Kommune har fra den 1.4 2015 vedtaget en ny vision kommunen 3.0, hvor kommunen ikke længere først og fremmest er en servicevirksomhed , men et demokratisk ledet fælleskab af aktive, ansvarlige og ressourcestærke borgere.

De kommunale ressourcer bliver mindre og forventningerne til service bliver større, hvilket betyder, at vi har brug for jer pårørende som samarbejdspartere for at skabe et godt liv med indhold og livskvalitet i den tid jeres familiemedlem er beboer på Birkelund Plejecenter.

Hvad gør vi som personale:

Personalets kerneopgave er at yde hjælp til personlig pleje, ernæring, medicinadministration, kontakt til læge og sygehus efter aftale med beboere og pårørende, samt træning og aktiviteter i et mindre omfang. Endvidere indeholder tilbuddet almindelig rengøring samt vask og små reparationer af tøj. Birkelund er også uddannelsessted for både SSH og SSA elever samt sygeplejestuderende. Herudover modtager vi en del praktikanter fra arbejdsmarkedesafdelingen.

At være pårørende på Birkelund Plejecenter

På Birkelund er der ikke faste besøgstider, da det er beboerens eget hjem, så du er altid velkommen, med respekt for beboerens behov for hvile og spisetider. Som pårørende kan du være med til at skabe livsglæde og livskvalitet for både dit eget familie medlem men også for de øvrige beboere f.eks. Komme med kage til kaffen og nyde dette sammen med de øvrige beboere i afdelingen

Vi ønsker at pårørende fortsat er en aktiv del af beboerens liv og hverdag som nu fungere i en ny familie med de øvrige beboere.

Vi vil rigtig gerne bruge jeres ressourcer i hverdagen, til at skabe livsglæde og livskvalitet for beboerne evt. i samarbejde med Birkelundsvenner, derfor vil vi ved indflytning bede jer udfylde et skema med hvilke ressourcer i kan byde ind med.

Som eksempel kan nævnes: 

 • Være buschauffør på ture ud i det blå
 • Være hjælper til arrangementer 
 • Kan du spille på et instrument
 • Synge og lave sangeftermiddag 
 • Kan du fortælle en god historie 
 • Bage en kage 
 • Gåture 
 • Træværksted 
 • Havearbejde 
 • Fremvise reminiscensstuen 
 • OSV 

Vi forventer at pårørende har mulighed for at følger beboeren til læge og sygehus og evt. aftale med personalet selv at bestille tiden så den passer ind i jeres dagligdag. Det vil være en god ide at anskaffe en kalender eller kladdehæfte til dialog mellem pårørende og personale. Fx vi har været på besøg, eller vi henter mor på søndag og personalet kan ligeledes skrive hvis, der mangler tøj, strømper eller andre fornødenheder.

Forplejning

Der er mulighed for at købe kaffe, kage mv. i spisestuen. Hvis du vil spise med til middag eller aften skal det bestilles dagen I forvejen. Måltidet indtages sammen I boligen. Der er mod betaling mulighed for at bestille lagkage eller andet, hvis man får gæster eller holder fødselsdag. Vi forventer, at du selv sørger for dette og sætter opvasken ved køkkenvasken.

Læs også mappen velkommen til Birkelund Plejecenter i boligen.

Vi glæder os til samskabelse


Med venlig hilsen

Medarbejdere og ledelse på Birkelund Plejecenter

Teamleder Sara Petersen Tlf. 21 38 78 58

Leder Janne Schouboe-Olsen Tlf. 29 11 61 32

Ris eller ros til hjemmesiden

Hans Schacksvej 4
5300 Kerteminde

CVR.NR 29189706

Telefon: 65 15 15 15

Telefontider

Genveje