Skip til hoved indholdet
  Hjem Borger Ældre og Sundhed Træning Genoptræning

Genoptræning

Der tilbydes genoptræning ved udskrivning fra sygehuset (genoptræning efter sundhedsloven), eller hvis en borger ikke kan klare hverdagen på samme niveau som tidligere. Det kunne være efter fald eller længerevarende sygdomsperiode (genoptræning efter serviceloven).

Genoptræning foregår enten som holdtræning eller som individuel træning. Den individuelle træning foregår enten på træningscenter, i eget hjem eller på Rehabiliteringscenteret.

Holdtræning foregår på træningscentrene i Munkebo, Kerteminde eller Langeskov. Der er knyttet fysio- eller ergoterapeuter til alle hold. Vejledende tilbydes genoptræning 1 – 3 gange om ugen. Henvisning til genoptræning efter sundhedsloven sker via sygehuset.

Henvisning til genoptræning efter serviceloven sker via kontakt til træningsstedet fra borgeren selv, pårørende, hjemmeplejen eller egen læge. Herefter vil der blive visiteret til genoptræning af terapeuterne, hvis der er grundlag for det.

Der kan visiteres til kørsel via træningsstedet. Ved genoptræning efter serviceloven vil der være en egenbetaling pr. enkelttur.

Holdtræning foregår på et af de 3 træningscentre. Holdtræningen foregår 1-2 gange ugentligt med 8-10 deltagere pr. hold.

Holdene er rettet mod den problematik den enkelte borger har.


Individuel træning kan foregå i borgerens eget hjem, i nærmiljøet, på træningscenter eller Rehabiliteringscenter.

Dette vurderes individuelt i forhold til den problematik borgeren har.

Her på siden kan du finde informationer om Kerteminde Kommunes træningstilbud.Center for vedligeholdende træning


Birkelund Plejehjem
Røjrupvej 9
5550 Langeskov
 • Tlf. 65 15 19 45
Center for genoptræning
Birkelund Plejehjem
Røjrupvej 9
5550 Langeskov
 • Sebastian Larsson
 • Søren Hindsgavl
Aktivhuset
Vestergade 98 1. sal
5300 Kerteminde
 • Dorthe Bechsgaard
 • Jens-Peter Hedelund Meng
 • Kenneth Kløcker
Sundhedens Center
Lindhøjvænget 1
5330 Munkebo
 • Katrine Frankfurth-Nielsen
 • Michelle Kingo Hansen
 • Søren Westergaard
 • Marie Benzen
 • Andreas Pedersen
 • Anne Mette Drachmann
Rehabiliteringscentret
Toften 600
5330 Munkebo
 • Tlf. 65 15 16 35
Munkebo Idrætscenter Anneks
Mosevangen 2
5330 Munkebo
 • Mikkel Riber Larsen


Kørsel til genoptræning

Er du henvist fra sygehuset til genoptræning på et af kommunens genoptræningscentre og ikke selv kan sørge for transporten, kan du søge kørsel ved den trænende terapeut. 

Hvis du selv sørger for transporten, er der mulighed for kørselsgodtgørelse såfremt du opfylder betingelserne derfor.

Du skal fremsende dokumentation for både din deltagelse i genoptræning, samt for kørselsudgiften til Borgerservice eller Myndighedsafdelingen


Specialiseret genoptræning

Er du henvist til specialiseret genoptræning i sygehusregi og ikke selv kan sørge for transporten, har du mulighed for at søge om kørselsordning. Du skal henvende dig til Myndighedsafdelingen.

Hvis du selv sørger for transporten, er der mulighed for kørselsgodtgørelse såfremt du opfylder betingelserne derfor.

Du skal fremsende dokumentation for både din deltagelse i genoptræning, samt for kørselsudgiften til Borgerservice eller Myndighedsafdelingen.


Kørsel til vedligeholdende træning

Er du henvist til vedligeholdende træning på et af kommunens træningscentre og du ikke selv kan sørge for transporten, kan du søge om kørselsordning. 


Kørsel til dagscenter for borgere med demens

Hvis du eller dine pårørende ikke er i stand til at sørge for transporten kan du blive visiteret til kørsel. 

 


Kontakt Sundhed og Træning


Ring til os

Skriv til os

Telefontid

Leder af Sundhed og Træning
Estell Larsen
Tlf. 30 44 33 04
Mail: efl@kerteminde.dk

Ris eller ros til hjemmesiden

Hans Schacksvej 4
5300 Kerteminde

CVR.NR 29189706

Telefon: 65 15 15 15

Telefontider

Genveje