Skip til hoved indholdet
  Hjem Borger Ældre og Sundhed Kvalitetsstandart - Madservice

Madservice

Denne kvalitetsstandard er en beskrivelse af det serviceniveau, som tilbydes i Kerteminde Kommune ved tilbud om madservice.

Hvem kan modtage denne hjælp?

Hvis du på grund af midlertidig eller varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer ikke er i stand til at tilberede maden selv.
Hvis det vurderes, at der er et særligt behov for, at du får en mere ernæringsrigtig kost.

Hvem kan ikke modtage denne hjælp?

Hvis du i stedet for selv at tilberede den varme mad er i stand til at erstatte denne med en anden ernæringsmæssig tilstrækkelig kost.

Hvordan får du hjælp?

Når der opstår behov for madservice, kan du eller dine pårørende kontakte visitatorerne i Ældre, Handicap og Sundhed i Kerteminde Kommune.

Hvad består ydelsen af?

 • Tilberedning og udbringning af varm hovedret eller kølemad – når du bor i egen bolig
 • Tilberedning og udbringning af varm hovedret – når du bor i plejebolig
 • Tilberedning og udbringning af varm hovedret, hvis du kommer i et af kommunens aktivitetscentre og
  dagcentre for demente
 • Tilberedning og udbringning af morgenmad, madpakke, mælkeretter, bi-retter, råkost/salat m.m.

Leverandøren af Madservice udarbejder menuplaner månedsvis, hvor du ud for de enkelte dage i den pågældende måned så har mulighed for at vælge i mellem forskellige retter.

Du har mulighed for at vælge diæt/specialkost, hvis du ud fra en sundhedsfaglig vurdering har behov for det.
Du vil have mulighed for at vælge den daglige hovedret og/eller den daglige bi-ret.

Herudover er det muligt at vælge:

 • Morgenmad
 • Madpakker
 • Andre retter (øllebrød, supper, mælkeret, salat m.m.)
 • Gæstemad
 • Andre delkomponenter f.eks. færdigrørt fars eller skrællede kartofler

Hvad koster hjælpen?

På Kerteminde Kommunes hjemmeside kan du se den aktuelle pris for Madservice:
Madservice (kerteminde.dk).
Første gang vil du modtage en regning, som du skal betale og tilmelde betalingsservice. Hvis du bor i egen bolig, betaler du månedsvis bagud, og hvis du bor i plejebolig, betaler du månedsvis forud.

Hvem leverer hjælpen?

Som leverandør har du mulighed for at vælge:

 •  Kerteminde Kommunes Madservice, som har daglig levering af et varmt måltid og tilkøbsydelser
 • Det Danske Madhus, som leverer kølemad en gang ugentligt samt tilkøbsydelser.

Kerteminde Kommunes Madservice kan kontaktes på tlf. 65 15 19 99 på hverdage
i tidsrummet 8.15 – 9.15 og 12.30 – 13.45

Hvis du har behov for at afbestille levering fra Kerteminde Kommunes madservice, skal dette ske telefonisk senest 2 hele dage og inden kl. 9, før maden ellers skulle leveres.
Hvis du bliver akut indlagt, skal afbestillingen ske hurtigst muligt.

Det Danske Madhus kan kontaktes på tlf. 7070 2646

Kvalitetsmål

Kvalitetsmål i forhold til leverandøren

Kerteminde Kommune har som kvalitetsmål,

 • at du får en alsidig og ernæringsmæssig rigtig kost
 • at der gennemføres tilfredshedsundersøgelse hos modtagerne af denne ydelse hvert andet år

Kerteminde Kommunes madservice tilrettelægger kosten ud fra anbefalinger til den danske institutionskost.
Det Danske Madhus tilrettelægger kosten ud fra anbefalinger fra deres egne ernæringseksperter.

Kvalitetsmål i forhold til dig

Kerteminde Kommune har som kvalitetsmål, at du er tilfreds med den leverede mad.

Hjemmet som arbejdsplads

Når du modtager hjælp, pleje og støtte, er dit hjem personalets arbejdsplads, og personalet er omfattet af arbejdsmiljøloven.
Det betyder, at dit hjem som arbejdsplads bliver gennemgået, således at arbejdet kan udføres sikkerheds-og sundhedsmæssigt forsvarligt.

Kerteminde Kommune har indført røgfri arbejdsplads. Det betyder at du ikke må ryge når vi er hos dig og op til en time inden vores besøg. Du skal sikre at der er luftet ud, inden vores besøg.

Tavshedspligt

Personalet har tavshedspligt.

Klageadgang

Klagevejledning vil fremgå af afgørelsen om bevilling til madservice.

Godkendelse

Kvalitetsstandarden er godkendt i Byrådet 21. december 2023.

Information

Denne kvalitetsstandard og Kerteminde Kommunes øvrige kvalitetsstandarder kan ses på kommunens hjemmeside www.kerteminde.dk

Du kan få tilsendt kvalitetsstandarderne og få mere at vide om dine muligheder for at få hjælp og støtte ved at kontakte Myndigheden
Tlf. 6515 1060
Sikker post: sikkerpost-visitator@kerteminde.dk

 Ris eller ros til hjemmesiden

Hans Schacksvej 4
5300 Kerteminde

CVR.NR 29189706

Telefon: 65 15 15 15

Telefontider

Genveje