Skip til hoved indholdet
  Hjem Borger Ældre og Sundhed Kvalitetsstandarder Reparation af hjælpemidler

Reparation af hjælpemidler

Kerteminde Kommune tager afsæt i den rehabiliterende tankegang.Vi tager udgangspunkt i, at du er ansvarlig for dit eget liv og ønsker højeste grad af uafhængighed og selvbestemmelse.
Formålet med kommunens indsats er at understøtte dine handlemuligheder, så du opnår et så selvstændigt og meningsfuldt liv som muligt.

Den rehabiliterende tankegang tager udgangspunkt i følgende:

Rehabilitering er en målrettet og tidsbestemt samarbejdsproces mellem en borger, pårørende og fagfolk. Formålet er, at borgeren, som har eller er i risiko for at få betydelige begrænsninger i sin fysiske, psykiske og/eller sociale funktionsevne, opnår et selvstændigt og meningsfuldt liv. Rehabilitering baseres på borgerens hele livssituation og beslutninger og består af en koordineret, sammenhængende og vidensbaseret indsats. 

Kvalitetsstandard for reparation af hjælpemidler

Denne kvalitetsstandard er en beskrivelse af serviceniveauet i Kerteminde Kommune ved tilbud om reparation af hjælpemidler.

Hvem kan få hjælp?

Ved hjælpemiddeldepotet i Kerteminde Kommune kan du få repareret de hjælpemidler, som er bevilget efter § 112, og de  forbrugsgoder, der er bevilget efter § 113, når disse udelukkende fungerer som hjælpemiddel og er udlånt af depotet. 

Hvordan får du hjælp?

Når der opstår behov for reparation, kan du eller dine pårørende kontakte Visitation hjælpemidler i Kerteminde Kommune. 

Hvilke reparationer kan der foretages?

Hjælpemiddeldepotet kan foretage følgende reparationer:

 • Mindre reparationer, som udføres i dit hjem
 • Større reparationer udføres på depotet eller sendes til reparation hos en ekstern leverandør
 • Hvis hjælpemidlet ikke kan repareres, vurderer sagsbehandlerne om det skal udskiftes eller der er brug for en ny
  vurdering af behovet for hjælpemidlet.
 • I ganske særlige tilfælde og efter en individuel konkret vurdering, kan der udlånes erstatningshjælpemiddel
 • Hjælp til udskiftning af dæk og slange til kørestol, hvis du har behov for mere end 1 årlig udskiftning

Hvilke reparationer kan du ikke få foretaget ?

Hjælpemiddeldepotet foretager ikke reparation, når 

 • Udgifterne er en følge efter almindeligt brug f.eks. almindelige batterier, rengøring og vedligeholdelse
 • Det er den første årlige udskiftning af dæk og slange på kørestolen. Denne udgift afholder du selv. Som dokumentation gemmer du dine kvitteringer. Dette gælder også, selvom du er bevilget mere end én kørestol
 • Du har benyttet dig af frit valg, og der bliver tale om ekstraordinære dyre eller hyppige udskiftninger. Her afholder du selv udgifterne.
 • Det er et forbrugsgode, hvor der er bevilget 50 % i tilskud, og som er din ejendom 

Hvad forventes af dig?

 • Du rengør og vedligeholder selv hjælpemidlet
 • Du kontakter hjælpemiddeldepotet, hvis hjælpemidlet ikke fungerer optimalt
 • At der ved funktionssvigt af f.eks. personløfter og vekseltrykmadras udenfor sagsbehandlernes eller hjælpemiddeldepotetsåbningstid, tages kontakt til hjemmeplejen.

Kvalitetsmål i forhold til leverandøren

Kerteminde Kommune har som kvalitetsmål,

 • At akutte reparationer påbegyndes umiddelbart efter din henvendelse
 • At øvrige reparationer foretages indenfor 10 arbejdsdage fra din henvendelse om, at skaden er sket.
 • At hjælpemidlet repareres forsvarligt.
 • At el-kørestole, der går i stykker uden for hjælpemiddeldepotets åbningstid, i ganske særlige tilfælde, kan, efter en individuel vurdering repareres af et eksternt firma, du selv kontakter.

Kvalitetsmål i forhold til dig

Kerteminde Kommune har som kvalitetsmål,

 • At du oplever, at hjælpen ydes med nærvær, tryghed og respekt.
 • At du lider mindst muligt afsavn.
 • At du bliver så selvhjulpen som muligt.

Kerteminde Kommune har ansvaret for at følge op på kvalitetsmålene.

Tavshedspligt

Kommunens ansatte har tavshedspligt.

Klageadgang

Klagevejledning vil fremgå af afgørelsen om bevilling af hjælpemidler.

Lovgrundlag

Servicelovens §§ 1, 112, 112 a 113 og 113b.

Information

Denne og kommunens øvrige kvalitetsstandarder kan ses på kommunens hjemmeside www.kerteminde.dk
Du kan få hjælp til reparation ved at kontakte:

Hjælpemiddeldepotet
Lindøalleen 101
5330 Munkebo
Tlf. 65 15 16 95
Mandag til fredag undtaget onsdag
Kl. 9.00 og 10.00.

Udenfor depotets telefontid kan du ved akut, livsnødvendig eller uopsætteligt behov kontakte hjemmeplejen. 

Hjemmeplejen
Telefontid hjemmepleje:
Hverdage kl. 08.00-09.00 og 13.00-14.00
- Kerteminde Tlf. 65 15 13 90
- Munkebo, Tlf. 65 15 19 70
- Langeskov, Tlf. 65 15 19 44

Godkendelse

Kvalitetsstandarden er godkendt i Ældre-, Handicap- og Psykiatriudvalget den 09.03.2021. 

 

Ris eller ros til hjemmesiden

Hans Schacksvej 4
5300 Kerteminde

CVR.NR 29189706

Telefon: 65 15 15 15

Telefontider

Genveje