Skip til hoved indholdet
  Hjem Borger Ældre og Sundhed Kvalitetsstandarder Kørsel af hjælpemidler

Kørsel af hjælpemidler

Kerteminde Kommune tager afsæt i den rehabiliterende tankegang.
Vi tager udgangspunkt i, at du er ansvarlig for dit eget liv og ønsker højeste grad af uafhængighed og selvbestemmelse.
Formålet med kommunens indsats er at understøtte dine handlemuligheder, så du opnår et så selvstændigt og meningsfuldt liv som muligt.

Den rehabiliterende tankegang tager udgangspunkt i følgende:

Rehabilitering er en målrettet og tidsbestemt samarbejdsproces mellem en borger, pårørende og fagfolk.
Formålet er, at borgeren, som har eller er i risiko for at få betydelige begrænsninger i sin fysiske, psykiske og/eller sociale funktionsevne, opnår et selvstændigt og meningsfuldt liv. Rehabilitering baseres på borgerens hele livssituation og beslutninger og består af en koordineret, sammenhængende og vidensbaseret indsats.

Kvalitetsstandard for kørsel af hjælpemidler

Denne kvalitetsstandard er en beskrivelse af serviceniveauet i Kerteminde Kommune ved levering og afhentning af hjælpemidler.

Hvem kan få hjælp?

Hvis du har fået bevilget Hjælpemidler efter § 112 og forbrugsgoder efter § 113, kan du få leveret og afhentet hjælpemidlerne.

Hvordan får du hjælp?

Når der opstår behov for kørsel, kan du eller dine pårørende kontakte visitation Hjælpemidler i Kerteminde Kommune.

Hvad forventes af dig?

Det forventes af dig, at

 • Du er fleksibel med hensyn til tidspunkt for levering og afhentning af hjælpemidler
 • Du, eller en i din omgangskreds selv henter og afleverer hjælpemidlerne, hvis det er muligt.
 • Du sammen med plejepersonalet finder ud af, hvor hjælpemidlerne kan stå og sørger for plads til dem.  

Hvad kan du forvente af kommunen?

Der er tale om kørsel mellem dit eget hjem eller plejecenter og Hjælpemiddeldepotet.  

Levering af hjælpemidler kan omfatte følgende: 

 • Installation og instruktion i de bevilgede hjælpemidler ud fra sagsbehandlerens retningslinjer, så hjælpemidlet kan tages i brug straks efter leveringen.
 • Kontrol af, hvorvidt det leverede hjælpemiddel rent teknisk fungerer. 

Kvalitetsmål

Kvalitetsmål i forhold til leverandøren

Kerteminde Kommune har som kvalitetsmål, at

 • Kørsel af hjælpemidler, der er lagervare sker 3 hverdage om ugen.
 • Ved levering af varer der ikke er på lager må der forventes længere leveringstid.
 • Akutte leveringer sker samme dag eller dagen efter.

Kvalitetsmål i forhold til dig

Kerteminde Kommune har som kvalitetsmål,

 • At du oplever, at hjælpen ydes med nærvær, tryghed og respekt.
 • At du lider mindst muligt afsavn.
 • At du bliver så selvhjulpen som muligt.

Kerteminde Kommune har ansvaret for at følge op på kvalitetsmålene.

Hjemmet som arbejdsplads

Når du modtager hjælp, er dit hjem personalets arbejdsplads, og personalet er omfattet af arbejdsmiljøloven. Det betyder, at dit hjem som arbejdsplads bliver gennemgået, således at arbejdet kan udføres sikkerheds-og sundhedsmæssigt forsvarligt.

Tavshedspligt

Kommunens ansatte har tavshedspligt.

Klageadgang

Klagevejledning vil fremgå af afgørelsen ombevilling af hjælpemidler.

Lovgrundlag

Servicelovens §§ 1, 112 113 og 113b.

Information

Denne og kommunens øvrige kvalitetsstandarder kan ses på kommunens hjemmeside  www.kerteminde.dk

Du kan kontakte:

Hjælpemiddeldepotet
Lindøalleen 101
5330 Munkebo
Tlf. 65 15 16 96
Alle hverdage ml. kl. 8.15 - 9.15. Man-torsdag, tillige kl. 13 – 14.

Godkendelse

Kvalitetsstandarden er godkendt i Ældre-, Handicap- og Psykiatriudvalget den 09.03.2021

Ris eller ros til hjemmesiden

Hans Schacksvej 4
5300 Kerteminde

CVR.NR 29189706

Telefon: 65 15 15 15

Telefontider

Genveje