Skip til hoved indholdet
  Hjem Borger Ældre og Sundhed Kvalitetsstandarder Handicapkørsel

Handicapkørsel

Kerteminde Kommune tager afsæt i den rehabiliterende tankegang.
Vi tager udgangspunkt i, at du er ansvarlig for dit eget liv og ønsker højeste grad af uafhængighed og selvbestemmelse.
Formålet med kommunens indsats er at understøtte dine handlemuligheder, så du opnår et så selvstændigt og meningsfyldt liv som muligt.

Den rehabiliterende tankegang tager udgangspunkt i følgende:

Rehabilitering er en målrettet og tidsbestemt samarbejdsproces mellem en borger, pårørende og fagfolk.
Formålet er, at borgeren, som har eller er i risiko for at få betydelige begrænsninger i sin fysiske, psykiske og/eller sociale funktionsevne, opnår et selvstændigt og meningsfuldt liv.
Rehabilitering baseres på borgerens hele livssituation og beslutninger og består af en koordineret, sammenhængende og vidensbaseret indsats.

Kvalitetsstandard for Handicapkørsel

Denne kvalitetsstandard er en beskrivelse af det serviceniveau, som tilbydes i Kerteminde Kommune til svært bevægelseshæmmede og til blinde eller stærkt svagtseende.

Hvem kan få transport?

Er du som følge af handicap svært bevægelseshæmmet eller blind eller stærkt svagtseende og har behov for kørsel i fritiden, har du mulighed for at søge om Handicapkørsel.
Du skal opfylde nedenstående betingelser:

 • Du er fyldt 18 år, svært bevægelseshæmmet eller blind/stærkt svagtseende med en synsstyrke på 10 % (6/60) eller mindre, eller har komplikationer der gør, at du ser mindre end 10% 
 • Din helbredsmæssige situation skal have varig karakter dvs. minimum 1 år

Ved bevægelseshandicap gælder:

 • At du benytter et ganghjælpe-middel, som er bevilget af kommunen 
 • Hvis du selv har købt dit ganghjælpemiddel, skal kommunen vurdere, om du vil være berettiget hertil

Såfremt der er tvivl om dine helbredsmæssige forhold, vil der efter aftale med dig blive taget kontakt til f.eks. din læge. Dansk Blindesamfunds rejse- og ledsagekort kan anvendes som gyldig dokumentation for din synsstatus.

Hvordan får du bevilget transport?

Du skal udfylde et ansøgningsskema, som du kan få udleveret i Borgerservice på Kerteminde rådhus eller du kan hente det på Kerteminde Kommunes hjemmeside.
Ansøgningsskemaet sendes til eller afleveres i Borgerservice på Kerteminde Rådhus.
Når din ansøgning er behandlet, vil du modtage en skriftlig afgørelse.

Hvad kan du få hjælp til?

Hvis du visiteres til Handicapkørsel, bevilges du 104 ture om året, hvor du bliver kørt fra adresse til adresse. Du kan medtage 2 medrejsende mod betaling.
Selve hjælpen til transport kan efter en konkret og individuel vurdering bestå i følgende: 

 • Hjælp fra chaufføren til og fra din entrédør 
 • Transport i kørestol 
 • Ledsager under transporten 
 • Du kan medtage førerhund 
 • I helt særlige tilfælde kan der bevilges ekstra ture

Hvor kan du køre?

Du kan benytte Handicapkørsel på Fyn, Langeland og Ærø samt til øvrige del af Region Syddanmark.
Du kan benytte Handicapkørsel til landsdækkende rejser dvs. til Sjælland, Midt- og Nordjylland. Rejsen koordineres med DSB. Personalet hjælper dig til/fra perron og ud/ind af toget. Rejsen skal bestilles ved FynBus mindst 14 dage før.
Handicapkørsel kan også benyttes til interne ture på Sjælland og i Jylland. Kørslen skal bestilles ved FynBus.

Hvad kan du benytte kørslen til?

Du kan benytte kørselsordningen til f.eks.:

 • Familiebesøg 
 • Indkøb
 • Frisør 
 • Tandlæge
 • Privat fysioterapeut

Hvad kan du ikke få hjælp til?

Du kan ikke benytte kørslen til:

 • Sygetransport 
 • Båretransport 
 • Transport til behandling e.l., hvor anden lovgivning om kørselsordning gælder

Hvem leverer hjælpen?

Kørslen leveres af FynBus, som administrerer selve kørselsordningen. Kørslen bestilles ved FynBus pr. telefon, via app eller via FynBus.dk/Flexbestilling.

Hvad koster hjælpen?

Omkostningen for dig, når du gør brug af kørselsordningen, vil være:

 • Mindstepris pr. tur 30/40 kr. afhængig af bestillingsmåden 
 • 4 kr. pr. kørt km udover 10 km 
 • Max. 150 kr. pr. tur
 • Medrejsende betaler samme pris som dig 
 • Børn halv pris

Priserne er gældende fra 1.02.2020.
Når du bestiller kørslen ved FynBus, kan du få oplysning om prisen for den enkelte tur. Du betaler kontant til chaufføren, hvis du har bestilt turen pr. telefon.
Medrejsende skal være selvhjulpne og kan ikke få hjælp fra chaufføren.

Hvad forventes af dig?

Det forventes af dig, at:

 • Du bestiller kørslen minimum 2 timer før du skal benytte kørslen 
 • Du kan bestille kørslen op til 14 dage før
 • Hvis du alligevel ikke skal bruge en bestilt kørsel, skal du afbestille kørslen hurtigst muligt og minimum 2 timer før tidspunktet for din afhentning

Hvis du gentagne gange ikke gør brug af en bestilt kørsel, uden at afbestille den ved FynBus, vil din bevilling blive revurderet.

Kvalitetsmål

Kerteminde Kommune har som Kvalitetsmål, at:

Din ansøgning vil blive behandlet indenfor 4 uger
Kerteminde Kommune har ansvaret for at følge op på kvalitetsmålet.

Tavshedspligt

Personalet har tavshedspligt.

Klageadgang

Der findes ikke ankeinstanser for afgørelser vedrørende Handicapkørsel. En evt. klage videresendes til kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Lov om Trafikselskaber, Lovbekendtgørelse nr. 323 af 20/03/2015 §11 med lov nr. 315 af 25/04/2018 indarbejdet

Information

Denne kvalitetsstandard og Kerteminde Kommunes øvrige kvalitetsstandarder kan ses på kommunens hjemmeside

Du kan få udleveret kvalitetsstandarderne og få mere at vide om dine muligheder for at få hjælp og støtte ved at kontakte:

Ældre, Handicap og Sundhed
Lindøalleen 51
5330 Munkebo
Tlf. 65 15 10 60

Godkendelse

Kvalitetsstandarden er godkendt i Ældre-, Handicap- og Psykiatriudvalget den 09.03.2021.

Ris eller ros til hjemmesiden

Hans Schacksvej 4
5300 Kerteminde

CVR.NR 29189706

Telefon: 65 15 15 15

Telefontider

Genveje