Skip til hoved indholdet
  Hjem Borger Ældre og Sundhed Kvalitetsstandarder Forebyggende hjemmebesøg

Forebyggende hjemmebesøg

Denne kvalitetsstandard er en beskrivelse af det serviceniveau, som du tilbydes i Kerteminde Kommune ved tilbud om forebyggende hjemmebesøg.

Hvem kan modtage tilbuddet?

Borgere kan få et besøg, det år de fylder 75 år og igen når de fylder 80 år. Fra borger fylder 82 år tilbydes et besøg en gang om året.
Derudover får 70 årige enlige et tilbud om forebyggende hjemmebesøg. En person defineres som enlig, når personen er den eneste registrerede på folkeregisteradressen.
Borgere på 65 år eller derover tilbydes besøg, hvis man har mistet en ægtefælle eller samlever.
Ligeledes tilbydes besøg til borgere som er fyldt 65 år og som er i en livssituation, som påvirker funktionsniveauet enten fysisk, psykisk eller socialt.

Som udgangspunkt kan du ikke modtage dette tilbud, hvis du i forvejen modtager både personlig pleje og praktisk hjælp eller bor på plejehjem/i plejebolig. I disse tilfælde sørger personalet løbende for, at du får den rådgivning og vejledning, der er omfattet af det forebyggende hjemmebesøg.

Hvordan vil du blive kontaktet?

 • 75 år, tilbud om et forebyggende tryghedsbesøg på en fastsat dato fremsendt med brev. 
 • 80 år, tilbud om et forbyggende hjemmebesøg på en fastsat dato fremsendt med brev. 
 • 82-84 år, tilbud om forebyggende hjemmebesøg fremsendt med brev, hvor du selv skal henvende dig om dato og tid. 
 • 85 år, tilbud om et forebyggende hjemmebesøg på en fastsat dato fremsendt med brev. 
 • 86-89 år, tilbud om et forebyggende hjemmebesøg fremsendt med brev, hvor du selv skal henvende dig om dato og tid.
 •  Fra 90 år og frem tilbud om forebyggende hjemmebesøg på fastsat dato årligt fremsendt med brev.

Fra 65 år og mistet samlever eller ægtefælle

Omkring 6 uger, ½ år og 1 år efter dit tab vil du få tilbud om forebyggende hjemmebesøg på fastsat dato fremsendt med brev.

Fra 65 år, og særlig sårbar

Ved henvendelse eller opsporing af behov for kontakt tilbydes forebyggende hjemmebesøg enten telefonisk eller på fastsat dato med brev.

Hvad forventes af dig?

Det forventes af dig, at:

 • Du hurtigst muligt giver besked, hvis du ikke ønsker at tage imod tilbuddet eller ønsker at aflyse et aftalt besøg. 
 • Du er hjemme, når den forebyggende medarbejder kommer på besøg

Formål med det forebyggende hjemmebesøg er:

 • At du styrkes i at udnytte egne ressourcer samt bevare eller bedre dit funktionsniveau. 
 • At bidrage til at sikre, fastholde og øge tryghed og trivsel i din hverdag 
 • At rådgive og vejlede dig om sundhed og forebyggelse samt informere om aktiviteter, sociale tilbud og muligheder for støtte i dit lokalområde

Det kan f.eks. være i forhold til:

 • Hvordan klarer du dig i dagligdagen 
 • Din sundhedstilstand 
 • KRAM-faktorer (kost, Rygning, Alkohol og Motion)
 • Din livshistorie 
 • Dit sociale netværk
 • Dine interesser og hobbys
 • Forebyggelse af sygdomme 
 • Dine boligforhold

Det forebyggende hjemmebesøg tilpasses efter dit behov og varer almindeligvis ca. 1 time. Du kan vælge at lade en pårørende eller anden nærtstående deltage i samtalen. Det er din situation, der er udgangspunkt for samtalen.
Du afgør derfor selv, hvad der skal tales om under besøget.

Hvad omfatter tilbuddet ikke?

Den forbyggende medarbejder kan ikke bevilge ydelser såsom hjemmehjælp, hjælpemidler, træning, eller madservice, men medarbejderen kan hjælpe dig videre til den rette afdeling i Kerteminde Kommune.

Hvem leverer hjælpen?

Det forebyggende hjemmebesøg foretages af en sundhedsfaglig medarbejder fra området Team Sundhedsfremme og Forebyggelse under Sundhed og Træning, Kerteminde Kommune.

Hvad koster besøget?

Et forebyggende hjemmebesøg er gratis

Kvalitetsmål for det forebyggende hjemmebesøg

Kerteminde Kommune har som kvalitetsmål:

 • At, når du er fyldt 75 år, tilbydes du et tryghedsbesøg og fra dit 80. år tilbydes du et forebyggende hjemmebesøg i dit eget hjem – herefter årligt fra 82 år. 
 • At, når du er fyldt 65 år og har mistet din samlever eller ægtefælle, tilbydes forebyggende hjemmebesøg 6 uger, ½ og 1 år efter dødsfaldet 
 • At, når du er fyldt 65 år og er i en situation, som gør dig særlig sårbar har mulighed for at få forebyggende hjemmebesøg 
 • At, når du er 70 år og bor alene tilbydes et forebyggende hjemmebesøg. 
 • At besøget bygger på nærvær, tryghed og respekt 
 • At du, så vidt det er muligt, får besøg af den samme forebyggende medarbejder hver gang.

Kerteminde Kommune har ansvaret for at følge op på kvalitetsmålene.

Hjemmet som arbejdsplads

Når du modtager hjælp, pleje og støtte, er dit hjem personalets arbejdsplads, og personalet er omfattet af arbejdsmiljøloven.
Det betyder, at dit hjem som arbejdsplads bliver gennemgået, således at arbejdet kan udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt.
Kerteminde Kommune har indført røgfri arbejdsplads. Det betyder at du ikke må ryge når vi er hos dig og op til en time inden vores besøg.
Du skal sikre at der er luftet ud, inden vores besøg.

Information

Du kan få udleveret kvalitetsstandarderne og få mere at vide om dine muligheder for at få hjælp og støtte ved at kontakte

Team Sundhedsfremme og Forebyggelse.
Kristine Rudesvej 23, 1. sal
5300 Kerteminde
TLF. 65 15 16 30 Telefontid mandag-torsdag kl. 08.00 – 09.00

Klageadgang

Der træffes ikke egentlige afgørelser under de forebyggende hjemmebesøg, og der er derfor ingen klageadgang.
Du er velkommen til at kontakte Sundhed og Træning, hvis der er noget i forbindelse med besøget, som du ikke er tilfreds med.

Leder Estell Larsen
Lindhøjvænget 1
5330 Munkebo

Hvad koster besøget?

Et forebyggende hjemmebesøg er gratis Information Du kan få udleveret kvalitetsstandarderne og få mere at vide om dine muligheder for at få hjælp og støtte ved at kontakte

Team Sundhedsfremme og Forebyggelse.
Kristine Rudesvej 23, 1. sal
5300 Kerteminde
TLF. 65 15 16 30 Telefontid mandag-torsdag kl. 08.00 – 09.00
Mobil:3044 3304

Tavsheds og dokumentationspligt

Personalet har tavsheds- og dokumentationspligt.

Godkendelse

Kvalitetsstandarden er godkendt i Byrådet 21. december 2023.Ris eller ros til hjemmesiden

Hans Schacksvej 4
5300 Kerteminde

CVR.NR 29189706

Telefon: 65 15 15 15

Telefontider

Genveje