Skip til hoved indholdet
  Hjem Borger Ældre og Sundhed Kvalitetsstandarder Aflastning i eget hjem

Aflastning i eget hjem

Kerteminde Kommune tager afsæt i den rehabiliterende tankegang.
Vi tager udgangspunkt i, at du er ansvarlig for dit eget liv og ønsker højeste grad af uafhængighed og selvbestemmelse.
Formålet med kommunens indsats er at understøtte dine handlemuligheder, så du opnår et så selvstændigt og meningsfuldt liv som muligt. 

Den rehabiliterende tankegang tager udgangspunkt i følgende:

Rehabilitering er en målrettet og tidsbestemt samarbejdsproces mellem en borger, pårørende og fagfolk.
Formålet er, at borgeren, som har eller er i risiko for at få betydelige begrænsninger i sin fysiske, psykiske og/eller sociale funktionsevne, opnår et selvstændigt og meningsfuldt liv.
Rehabilitering baseres på borgerens hele livssituation og beslutninger og består af en koordineret, sammenhængende og vidensbaseret indsats.

Kvalitetsstandard 

Afløsning/aflastning i eget hjem

Denne kvalitetsstandard er en beskrivelse af det serviceniveau, som tilbydes i Kerteminde Kommune, når du har behov for afløsning/aflastning til ægtefælle/ samlever, forældre eller andre pårørende.

Hvem kan få hjælp

Når du er bosiddende i Kerteminde Kommune kan du efter en konkret individuel vurdering have mulighed for at søge om afløsning eller aflastning hvis du passer en person med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.
Afløsning i forhold til praktiske opgaver

 • Din pårørende har en nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne og du er belastet af at passe og hjælpe med personlig pleje og omsorg i hverdagen.
 • Afløsning/aflastning er en forudsætning for at din syge pårørende kan blive boende i hjemmet.

Afløsning med praktiske opgaver i eget hjem kan omfatte:

Rengøring, tøjvask og madservice svarende til Kerteminde Kommunes serviceniveau og kvalitetsstandarder

Afløsning i form af tilstedeværelse i hjemmet

Nedenstående betingelser skal være opfyldt:

 • Din pårørende har en nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne der betyder at vedkommende ikke kan være alene og ikke kan tilkalde hjælp.
 • Du er belastet af at passe og hjælpe med personlig pleje og omsorg i hverdagen.
 • Afløsning/aflastning er en forudsætning for at din syge pårørende kan blive boende i hjemmet.
 • Muligheden for og afprøvning af dagtilbud ud af hjemmet til din syge pårørende er udtømte eller dækker ikke behovet.
 • Tilbud via frivillige organisationer dækker ikke behovet.
 • Afløsning/aflastning vil kunne give dig mulighed for at leve et aktivt liv med egne interesser og sociale kontakter

Afløsning i form af tilstedeværelse i hjemmet kan omfatte:

Mulighed for at du som pårørende kan udføre nødvendige aktiviteter ud af huset som indkøb, lægebesøg mv.

Mulighed for at du som pårørende kan bevare aktiviteter udenfor hjemmet som er af stor betydning for at bevare din egen sundhed og livskvalitet.

Omfanget vurderes individuelt efter konkret behov. Oftest er der tale om en engangsydelse på grund af et akut behov, som ikke kan afhjælpes på anden vis.

Ved et kontinuerligt behov, kan der maksimalt visiteres afløsning i hjemmet svarende til i alt 3 timer om ugen i tidsrummet mellem kl. 9-00-16.00.
Afløsningen kan efter behov fordeles på 2 gange om ugen.

Hvordan får du hjælp

Ved behov for afløsning/aflastning i eget hjem kan du kontakte visitationen i Kerteminde Kommune. Du vil blive kontaktet af en visitator, som i samarbejde med dig afdækker dit behov for hjælp.

Visitator udarbejder en skriftlig afgørelse.

Du er velkommen til at invitere en bisidder med til mødet med visitator

Kvalitetsmål

 • At du oplever aflastning og større overskud i hverdagen.
 • At din syge pårørende kan blive boende i hjemmet.

Hjemmet som arbejdsplads

Når du modtager hjælp og støtte, er dit hjem personalets arbejdsplads, og personalet er omfattet af arbejdsmiljøloven.
Det betyder, at dit hjem som arbejdsplads bliver gennemgået, således at arbejdet kan udføres sikkerheds-og sundhedsmæssigt forsvarligt.

Tavshedspligt

Personalet har tavshedspligt.

Klageadgang

Klagevejledning vil fremgå af afgørelsen om tildeling af hjælp.

Lovgrundlag

Servicelovens §84

Information

Denne kvalitetsstandard og Kerteminde Kommunes øvrige kvalitetsstandarder kan ses på kommunens hjemmeside www.kerteminde.dk

Du kan få udleveret kvalitetsstandarderne og få mere at vide om dine muligheder for at få hjælp og støtte ved at kontakte:

Ældre, Handicap og Sundhed
Lindøalleen 51
5330 Munkebo
Tlf. 6515 1060

Godkendelse

Kvalitetsstandarden er godkendt i Ældre-, Handicap og Psykiatriudvalget den 09.03.2021

Ris eller ros til hjemmesiden

Hans Schacksvej 4
5300 Kerteminde

CVR.NR 29189706

Telefon: 65 15 15 15

Telefontider

Genveje