I tildelingen af hjælp tager Kerteminde Kommune afsæt i den rehabiliterende tankegang.
Vi tager udgangspunkt i, at du er ansvarlig for dit eget liv og ønsker højeste grad af uafhængighed og selvbestemmelse.
Formålet med kommunens indsats er at understøtte dine handlemuligheder, så du opnår et så selvstændigt og meningsfyldt liv som muligt.

Kommunal sygepleje kan iværksættes efter henvisning fra visitationen, egen læge, vagtlæge, sygehus, hjemmepleje eller plejehjem.
Du og dine pårørende kan kontakte sygeplejen direkte. 

Sygepleje foregår fortrinsvis i sygeplejeklinik.
Sygepleje kan også ydes i eget hjem alt efter din sygdom, situation og behov.

 

Du har mulighed for at få hjælp efter sygehusophold