Skip til hoved indholdet
  Hjem Borger Ældre og Sundhed Hjælpemidler Syn, høre og/eller kommunikation

Syn, høre og/eller kommunikation


Synsområdet

Synsområdet

Hvis du har nedsat syn, kan du måske have brug for synshjælpemidler eller synsunderstøttelse.

Behov for svagsynsoptik opstår i almindelighed ved synsstyrker på 6/18 (0,3) eller derunder eller ved større synsfeltsudfald.

Som blind eller svagsynet har du mulighed for at søge om:

 • briller, kontaktlinser og brillebåren specialoptik

 • anden svagsynsoptik fx optik med forstørrende virkning som lupper, lupbriller.

 • optikunderstøttende hjælpemidler som f.eks. særlig belysning.

 • øvrige synshjælpemidler fx afhjælpning af problemer med at lave mad eller at se hvad klokken er.

 • undervisning, rådgivning og vejledning

 • IT - Teknologiske kommunikationshjælpemidler

For at et synshjælpemiddel kan bevilges, skal det i væsentlig grad afhjælpe de varige følger af det nedsatte syn, give en væsentlig lettelse i dagligdagen eller være nødvendigt for, at du kan udøve et erhverv.

 

Søg om synshjælpemidler

Hvis du ønsker at søge om optiske hjælpemidler, kan du henvende dig på følgende måder:

 • Du kan kontakte CKV* Synsrådgivningen tlf.: 99 44 34 00

 • Du kan gå til optiker, der henvender sig til CKV

 • Du kan gå til øjenlæge, der henvender sig til CKV

 • Du kan også ansøge direkte på vores hjemmeside ved at udfylde ansøgningsskema til hjælpemidler. Vi sender din ansøgning og vedlagte oplysninger videre til CKV, der laver udredningen.

*CKV er en samarbejdspartner, der yder råd og vejledning ift. synsnedsættelsen, laver udredninger og afprøvninger, samt hjælper med at sende ansøgningsskema til bevilgende myndighed.

 

Udlevering af synshjælpemidler og reparationer

CKV Odense udleverer og hjemtager de bevilligede synshjælpemidler til Kerteminde Kommunes borgere. Ligeledes varetager CKV Odense servicering af synshjælpemidlerne, herunder reparation og udskiftning.

For at kunne sikre et optimalt udbytte af hjælpemidlerne kan der i nogle tilfælde, i forbindelse med udskiftning af synshjælpemidlet, være behov for revurdering ved synskonsulenterne på CKV.

Høreområdet

Hørekonsulenten kan hjælpe og rådgive dig, der har høreproblemer.

På høreområdet hjælper vi dig, der har:

 • Høreapparater

 • Tinnitus

 • Lydoverfølsomhed

 • Høretekniske hjælpemidler

 • Cochlear Implant (CI)

 

Søg om hørehjælpemidler

Hvis du ønsker at søge om høretekniske hjælpemidler, kan du henvende dig på følgende måder:

 • Du kan kontakte CKV* Hørerådgivningen tlf.: 99 44 34 00

 • Aftale et møde med din lokale hørekonsulent. Ring i telefontiden og bestil en tid mandag, onsdag og torsdag kl. 9-11 på tlf. 99 44 34 00. Træffested: Kertemindehallen, Enggade 19, stuen til højre.

 • Du kan også ansøge direkte på vores hjemmeside ved at udfylde ansøgningsskema til hjælpemidler. Vi sender din ansøgning og vedlagte oplysninger videre til CKV, der laver udredningen.

*CKV er en samarbejdspartner, der yder råd og vejledning ift. hørenedsættelsen, laver udredninger og afprøvninger, samt hjælper med at sende ansøgningsskema til bevilgende myndighed.

 

Udlevering af hørehjælpemidler og reparationer

Kerteminde Kommune bestiller hørehjælpemidler fra Tonax som udleverer og hjemtager de bevilligede hørehjælpemidler til Kerteminde Kommunes borgere. Ligeledes bestiller Kerteminde Kommune Tonax til servicering af hørehjælpemidlerne, herunder reparation og udskiftning.

Har du problemer med dine bevilgede hørehjælpemidler bedes du kontakte Visitation Hjælpemidler på telefon 65 15 10 83 i telefontiden, hverdage kl. 10-12. Eller du kan kontakte den lokale hørekonsulent på telefon 99 44 34 00.

For at kunne sikre et optimalt udbytte af hjælpemidlerne kan der i nogle tilfælde, i forbindelse med udskiftning af hørehjælpemidlet, være behov for revurdering ved hørekonsulenterne på CKV.

Informations- og kommunikationsteknologi (IKT)

IKT er en bred vifte af teknologier, som kan hjælpe borgere, som har brug for kompenserende hjælpemidler til kommunikation eller strukturering af hverdagen.

 

Det kan fx være hjælpemidler til:

 • Kommunikation/tale

 • Støtte til hukommelse

 • Planlægning, overblik og struktur i hverdagen

 • Oplæsning

 • Støtte til skriftlig kommunikation

 • Betjening af computere m.m. til borgere med motoriske vanskeligheder

 

Søg om kommunikationshjælpemidler

Hvis du ønsker at søge om kommunikationshjælpemidler, kan du henvende dig på følgende måder:

 • Du kan kontakte CKV* IKT-Teamet, tlf.: 99 44 34 00

 • Du kan også ansøge direkte på vores hjemmeside ved at udfylde ansøgningsskema til hjælpemidler. Vi sender din ansøgning og vedlagte oplysninger videre til CKV, der laver udredningen.

*CKV er en samarbejdspartner, der yder råd og vejledning ift. kommunikationsvanskeligheder, laver udredninger og afprøvninger, samt hjælper med at sende ansøgningsskema til bevilgende myndighed.

CKV Odense tilbyder udredning af behov for IKT-hjælpemidler, foretager afprøvning, yder rådgivning og vejledning, samt undervisning i at anvende hjælpemidlerne. Der kan være tale om lavteknologiske hjælpemidler, som f.eks. billedmateriale, eller højteknologiske, som f.eks. særlige computere eller apps til smartphones og tablets. Tilbuddet er rettet mod børn, unge og voksne og foregår i et tæt samarbejde med forældre, pårørende, plejefamilier, aflastningsfamilier, lærere, pædagogisk personale og plejepersonale med mere.

 

Bevilling af hjælpemidler

For at et IKT-hjælpemiddel kan bevilges, skal det i væsentlig grad afhjælpe de varige følger af den nedsatte funktionsevne og give en væsentlig lettelse i dagligdagen.

Teknologi som betragtes som sædvanligt indbo ligger udenfor lovgivningen.

 

Udlevering af kommunikationshjælpemidler og reparationer

CKV Odense udleverer og hjemtager de bevilligede kommunikationshjælpemidler til Kerteminde Kommunes borgere. Ligeledes varetager CKV Odense servicering af kommunikationshjælpemidlerne, herunder reparation og udskiftning.

For at kunne sikre et optimalt udbytte af hjælpemidlerne kan der i nogle tilfælde, i forbindelse med udskiftning af kommunikationshjælpemidlet, være behov for revurdering ved konsulenterne på CKV.

Ris eller ros til hjemmesiden

Hans Schacksvej 4
5300 Kerteminde

CVR.NR 29189706

Telefon: 65 15 15 15

Telefontider

Genveje