Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Ældre og Sundhed Hjælpemidler Støtte til bil

Støtte til bil

Du kan søge om støtte til køb af bil henhold til Servicelovens §114, hvis du er borger med handicap eller forælder til et barn med handicap.

De grundlæggende betingelser for at få støtte til køb af bil er:

  • at du har en væsentlig og varig nedsættelse af fnktionsevnen
  • at du kan med stor vanskelighed kan fungere i det daglige uden brug af bil

Kommunens afgørelse om hvorvidt du opfylder betingeserne for støtte til køb af bil, bygger altid på en individuel helhelsorienteret vurdering af din helbredssituation, dit hverdagsliv samt en gangtest.

Ønsker du at søge om støtte til køb af bil, skal du sende eller aflevere en udfyldt ansøgningsblanket samt et udfyldt spørgeskema, sammen med en kopi af forside - og bagside af dit kørekort og eventuelt registreringsattest, til:
Visitation Hjælpemidler
Kultur- og Administrationscenter Munkebo
Lindøallen 51
5330 Munkebo

Parkeringskort til biler

Har du brug for et Parkeringskort skal du søge det hos Danske Handicaporganisationers Brugerservice. Du kan ringe på 36 75 17 93

www.handicap.dk/brgerservice

Visitation Hjælpemidler

Kultur- og Administrationscenter Munkebo

Lindøalleen 51
5330 Munkebo

Ring til os

Bemærk

Personlig kontakt efter aftale på Kultur- og Administrationscenter Munkebo

Telefontid

Leder af Myndighed & Hjælpemidler

Pr. 1. august 2024

Ris eller ros til hjemmesiden

Hans Schacksvej 4
5300 Kerteminde

CVR.NR 29189706

Telefon: 65 15 15 15

Telefontider

Genveje