Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Ældre og Sundhed Borgere med demens Tilbud til borgere med demens og pårørende

Tilbud til borgere med demens og pårørende

Demens

Vi har 2 demenskoordinatorer ansat i kommunen.

De besøger borgere med demens og deres pårørende i eget hjem, hvor de koordinere forløb, rådgiver og vejleder. På plejehjemme har de konsulentfunktion og samarbejder med plejepersonalet ved komplekse opgaver.

Se kontaktoplysninger til demenskoordinatorerne nederst på siden.

Kerteminde Kommunes dagtilbud for borgere med en demenssygdom er placeret i Aktivhuset i Kerteminde Vestergade 98, heraf navnet Demenscenter Aktivhuset.

I vores demenscenter kommer der borgere på alle hverdage. Det er borgere med en demenssygdom, hvor borgeren har brug for at vedligeholde fysiske, psykiske og sociale færdigheder og/eller den pårørende har brug for aflastning.

Målet er at skabe en tryg og stabil hverdag for borgerne samt fastholde deres funktionsniveau. Har du eller din pårørende brug for plads i vores demenscenter, så kontakt demenskoordinatorerne.

Pr. 1. september 2024

Mandag, onsdag og fredag er der er halvdagshold og heldagshold.

Havdagsholdene er fra kl. 10.00 - 13.00 og heldagsholdene er fra kl. 10.00 - 15.00.

Tirsdag og torsdag tilbydes interessehold i tidsrummet 10.00 - 12.00 og 13.00 - 15.00. Kontakt Demenskoordinatorer for yderligere information.


Har man en demenssygdom er der i Kerteminde Kommune mulighed for en gæsteplads på Birkelund Plejecenter i Langeskov. Gæstepladsen har en varighed på 1 uge, og kan efter aftale tilbydes en borger hver 8. uge. Målet med en gæsteplads til borgere med demens er, at aflaste pårørende, så borgeren kan forblive i eget hjem længst muligt.

Har du brug for at vide mere om gæsteplads, kan demenskoordinatorer eller visitatorerne kontaktes.

Kommunens demenskoordinatorer samler med jævne mellemrum interesserede pårørende i små grupper i distrikt Munkebo, Kerteminde og Langeskov.

I pårørendegrupperne ligges der stor vægt på tavshedspligt mellem deltagerne.

Har du interesse i at deltage i en pårørendegruppen kan demenskoordinatorerne kontaktes.

Demenskoordinatorerne i Kerteminde Kommune samarbejder med demenskoordinatorerne i Nyborg Kommune og Alzheimers Foreningen om at afholde en pårørende skole for ægtefæller og børn til demente borgere.

Pårørendeskolen forløber over 5 aftener med forskellige aktuelle temaer. Der vil være en mindre egenbetaling for hele forløbet, som dækker kaffe og brød. Pårørendeskolen ligger også op til dialog om de udfordringer, som hverdagen med et menneske med demens giver.

Kerteminde Kommune har demensboliger i Munkebo og Langeskov.

I Munkebo er det Lindhøj Plejehjem, afdeling Troelskær med 23 boliger. 

I Langeskov er det Birkelund Plejehjem, hvor ”Smilet” er en enhed med plads til 8 borgere med demens.

For at komme i betragtning til en demensbolig, skal man have en demensdiagnose eller tydelige tegn på demens.

Vil du høre nærmere om demens boliger, kan du kontakte Myndighedsafdelingen.

Har man en demensdiagnose og har svært ved at benytte egen tandlæge, kan man visiteres til omsorgstandpleje.

Vil du høre nærmere om muligheden for omsorgstandpleje kan du kontakte Visitationen.

Læs mere om omsorgstandplejen nedenfor.

Ris eller ros til hjemmesiden

Hans Schacksvej 4
5300 Kerteminde

CVR.NR 29189706

Telefon: 65 15 15 15

Telefontider

Genveje