Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Ældre og Sundhed Borgere med demens Foredrag for pårørende og andre interesserede

Foredrag for pårørende og andre interesserede

Når et menneske får konstateret en demenssygdom, kan der opstå situationer, som er vanskelige at tackle for både personen med demens, familien og det øvrige netværk.

Derfor afholder Kerteminde og Nyborg Kommuner i samarbejde med Alzheimerforeningen Fyn, Ældre Sagen, Klubbens venner og Nyborg Seniorråd fire åbne foredrag for alle interesserede.

Hverdagen med demens

vad sker der i hjernen på et menneske med en demenssygdom? Hvad er symp­tomerne? Og hvilke ændringer oplever den demensramte og de pårørende?

Ved Anneke Dapper-Skaaning, demenspsykolog.

Mandag 22. april 2024 kl. 18-20


Daginst. Mælkevejen
Grønvangen 32
5550 Langeskov.


Hvordan kommunikerer vi med menne­sker, som har problemer med at udtrykke og forstå sproget? Hvordan kan vi forstå adfærd og den verden, som personen med demens oplever?

Ved Anneke Dapper-Skaaning, demenspsykolog.

Tirsdag 28. maj 2024 kl. 18-20

Auditoriet
indgang D
Ringvej 3A
5800 Nyborg.

Hvordan er det at være nærtstående til et menneske med en kronisk sygdom? Hvordan kan man reagere og forstå sine egne reaktioner? Hvor kan man få hjælp, og hvad er der brug for - både som syg­domsramt og som pårørende?

Ved Anneke Dapper-Skaaning, demenspsykolog.

Onsdag 18. september 2024 kl. 18-20

Troelskærsalen
Lindøalleen 51
5330 Munkebo.

Køb billet her

Hvordan bevarer man så meget selv­bestemmelse som muligt så langt som muligt i et demensforløb? Hvordan stiller de forskellige juridiske forhold de pårø­rende? Hvornår er det nødvendigt med værgemål?

Ved Susanne Holm, jurist og rådgiver i Ældre Sagen.

Tirsdag 29. oktober 2024 kl. 18-20

Aktivcenter ØrbækKløvervej 1A
5853 Ørbæk.

Køb billet her

Ris eller ros til hjemmesiden

Hans Schacksvej 4
5300 Kerteminde

CVR.NR 29189706

Telefon: 65 15 15 15

Telefontider

Genveje