Der er 13 kandidater opstillet til det kommende valg. I kan læse mere om kandidaterne herunder.

Valget foregår i perioden fra 17/9 - 24/9-20 som elektronisk afstemning. Alle stemmeberettigede borgere (ca. 7660) modtager den 17/9 et brev i e-boks med link til afstemningen. Du er stemmeberettiget hvis du er fyldt 60 år senest den 24/9-20.

De borgere der ikke modtager elektronisk post vil modtage et almindeligt brev i deres postkasse. Disse borgere vil have mulighed for at møde op på Kerteminde Rådhus og afgive brevstemme. Der er åbent for brevstemmeafgivning i hele valgperioden i kommunens normale åbningstid.

Beboere på kommunens plejecentre vil få mulighed for at brevstemme på plejecenteret efter nærmere aftale med plejecenterlederen.

Vi forventer at valgresultatet foreligger den 25/9 sidst på dagen, når brevstemmerne er lagt sammen med tal fra den elektroniske afstemning.

Opstillede kandidater:

Laila Finsen, Kerteminde
Ingrid Hansen, Kerteminde
Svend Åge Hansen, Langeskov
Vibeke Kjestrup, Munkebo
Ester Larsen, Kerteminde
Lars Neumann Larsen, Munkebo
Øivind Larsen, Kerteminde
Inge Laurvig-Borch, Kerteminde
Kirsten Luunbjerg, Kerteminde
Birte Michelsen, Munkebo
Ib Rasmussen, Kerteminde
Stephen Shakeshaft, Kerteminde
Carsten Weisz, Kerteminde

Seniorrådet i Kerteminde

Seniorrådet taler de ældres sag og rådgiver Byrådet.

Gennem dialog og samarbejde mellem kommunens ældre borgere og Byrådet, arbejder Seniorrådet for alle ældre. Seniorrådet medvirker aktivt til at udforme kommunens ældrepolitik og rådet skal høres før beslutninger, der har speciel betydning for de ældre, træffes af Byrådet.

Ud over de sager, der automatisk kommer forbi Seniorrådets bord, kan rådet tage alle sager op, de har lyst til, og udtale sig om alt, der har special betydning for de ældre.

Der vælges et nyt Seniorråd hvert 4. år.

Læs dagsordener og referater fra Seniorrådets møder ved at klikke her