Ældrerådet i Kerteminde

Ældrerådet taler de ældres sag og rådgiver Byrådet.

Gennem dialog og samarbejde mellem kommunens ældre borgere og Byrådet, arbejder Ældrerådet for alle ældre. Ældrerådet medvirker aktivt til at udforme kommunens ældrepolitik og rådet skal høres før beslutninger, der har speciel betydning for de ældre, træffes af Byrådet.

Ud over de sager, der automatisk kommer forbi Ældrerådets bord, kan rådet tage alle sager op, de har lyst til, og udtale sig om alt, der har special betydning for de ældre.

Der vælges et nyt Ældreråd hvert 4. år.

I december 2013 var der valg til Ældrerådet i Kerteminde Kommune.

 

Ældrerådet for 2018-2021 er afgjort ved fredsvalg, se medlemmer af det nye Ældreråd ved at klikke længere nede.

 

Laila Rosenbek Finsen (formand)
Strandvejen 23, 2. tv.
5300 Kerteminde
E-mail: finsen@post.tele.dk
Tlf.: 2143 2315

Birte Michelsen (næstformand)
Risingevej 22
5330 Munkebo
E-mail: bmichelsen1945@gmail.com
Tlf.: 2423 7520

Annette Langhoff (sekretær)
Dyssevænget 2
5330 Munkebo
E-mail: annette.langhoff@gmail.com
Tlf.: 6014 3262

Ellen Nielsen
Granhaven 71
5330 Munkebo
E-mail: ellen.nielsen@gmail.com
Tlf.: 2558 0101

Gerda Lindholm
Strandgade 37
5300 Kerteminde
E-mail: gh-lindholm@stofanet.dk
Tlf.: 6165 5241

Ingrid Hansen
Tyrebakken 17
5300 Kerteminde
E-mail: ingh@stofanet.dk
Tlf.: 2650 6880

Lisbeth Toudahl
Kærsangervænget 10
5550 Langeskov
E-mail: ltoudahl@yahoo.dk
Tlf.: 3025 3827 og 6538 3827

Nils Høj
Møllevænget 17
5300 Kerteminde
E-mail: nilshoej@gmail.com
Tlf.: 2240 5769

Orla Eggebrecht
Rynkebyvej 269
5350 Rynkeby
E-mail: orla.eggebrecht@gmail.com
Tlf.: 5190 1269

Ældrerådet har fået udarbejdet en pjece, som kan hentes her samt følgende steder:

Hans Tausen Centret, Hans Tausensgade 29, 5550 Langeskov  .
Bibliotek og Kulturhus, Troels Alle 4, 5330 Munkebo 
Aktivhuset, Vestergade 98, 5300 Kerteminde 
Borgerservice på Kerteminde Rådhus,
eller ved at kontakte Jane  Blæsbjerg, jrb@kerteminde.dk eller  tlf. 6515 1506.
Desuden findes pjecen elektronisk på www.ældrenyt.dk
 

2018

15.01.2018        22.05.2018          08.10.2018

05.02.2018         18.06.2018         19.11.2018

12.03.2018         20.08.2018          10.12.2018

16.04.2018         10.09.2018

2017

16.01.17 09.06.17               13.11.17
20.02.17 26.06.17               11.12.17
20.03.17 21.08.17                Konstituerende møde 18.12.17
24.04.17 18.09.17               
15.05.17 09.10.17                        

 

2016

18.01.16  22.08.16
29.02.16 19.09.16
21.03.16  24.10.16
18.04.16  14.11.16
23.05.16  12.12.16
27.06.16  

Pjece om Ældrerådet

Ældrerådets vedtægter

Ældrepolitiske områder 2016

Ældrerådets medlemmer 2018-2021