Byrådets arbejdsplan 

Arbejdsplanen er et forsøg på at beskrive de særlige indsatsområder, der skal arbejdes med i Kertemindes Byråd og stående udvalg. Hvis vi arbejder med det hele på en gang, får vi meget langstrakte forløb og der er en risiko for at vi ikke får afsluttet noget undervejs. Hensigten med denne arbejdsplan er, at der er synlighed om de prioriterede opgaver og at der er en forventning om hvornår vi starter og slutter arbejdet med de pågældende opgaver.

Nationale reformer, økonomiaftalen mellem KL og Regeringen, digitale strategier og beslutninger truffet i Kerteminde Byråd i den forgangne periode er udgangspunktet for den prioritering af opgaver, som beskrives i arbejds planen.

Det er indgået konstitueringsaftale med deltagelse af alle byrådets partier og der er udarbejdet en ny styrelsesvedtægt, som beskriver opgaverne for byråd, økonomiudvalg og de stående udvalg. Der er lagt vægt på

• at etablere et bredt samarbejde i byrådet, 
• at økonomiudvalget har en koordinerende rolle
• at arbejde mere tværgående i forhold til fagudvalgene
• at fremme politikskabelse i byrådet på bekostning af enkeltsagsbehandling