Kerteminde Kommune udbyder hermed håndteringen af kommunens daglige bankforretninger.
Den udbudte aftale omfatter alle afdelinger og institutioner i kommunen.

 

Opgavens omfang omfatter følgende:

Alle betalingstransaktioner, dog undtaget de transaktioner, der jævnfør lovgivningen skal foregå via OBS-kontoen.

Adgang til at anvende tilbudsgivers online bank.

Brug af Visa/Dankort, MasterCards m.v.

En kreditfacilitet på 125 mio. kr.

Kommunen har til hensigt at indgå en 6-årig aftale med et pengeinstitut fra den 1. december 2018. Der er en gensidig mulighed for at opsige kontrakten. Opsigelsesperioden for aftalen er løbende måned plus 9 måneder for begge parter.

 

Der er tilbudsfrist den 14. september kl. 12.00

Al kommunikation vedrørende udbuddet skal ske gennem Mercell (brug linket til udbudsmaterialet nedenfor).

 

Link til udbudsmaterialet i Mercell