Kerteminde Kommune ønsker at tilknytte en leverandør, som kan bidrage med at udarbejde lokalplaner og levere ad hoc rådgivningsydelser til Kerteminde Kommune på planområdet.

 

Opgavens omfang omfatter følgende:
 

Kerteminde Kommune har fortsat egne konsulenter ansat, som arbejder med udarbejdelsen af lokalplaner.

Formålet med kontrakten er at opnå mulighed for at tilknytte eksterne bistand, som Kerteminde Kommune får mulighed for at trække på, når egne ressourcer og kompetencer er begrænsede.


Kerteminde Kommune kan ikke estimere et årligt timetal på forbruget af eksterne konsulentydelser under nærværende aftale, men der er for resten af 2018 en forventelig økonomisk ramme mellem kr. 500.000 og 1,5 million til eksterne konsulentydelser.


Forbruget i timer forventes ikke at fordele sig jævnt over året.
 

Der er tilbudsfrist den 31. august kl. 13.00

Al kommunikation vedrørende udbuddet skal ske gennem Mercell (brug linket til udbudsmaterialet nedenfor).

Link til udbudsmaterialet i Mercell