Kerteminde Kommune ønsker at gennemføre et udbud af kørsel til flere lokationer:

• Skoler
• Specialskoler
• Træningscentre
• Dagcentre
• Demenscafeer

Den årlige totale volumen på delaftalerne er estimeret til DKK 5.000.000 ekskl. moms, med en samlet anslået kontraktværdi på DKK 20.000.000.
Den angivne volumen er udelukkende vejledende og baserer sig på historiske tal, hvorfor disse ikke kan tages som udtryk for en garanteret fremtidig omsætningsstørrelse.

Udbuddet er baseret på et pilotprojekt i Kerteminde Kommune, omhandlende hjemtagelse af fast kørsel i kommunen. Pilotprojektet har politisk afsæt, hvor der er et stort ønske om, at den faste kørsel (fremtidigt) skal administreres af kommunen.
Det er politisk besluttet, at pilotprojektet har en initial løbetid på 24 måneder.
Rammeaftalen er som pilotprojektets løbetid 24 måneder og er gældende fra 1. februar 2019 og er uopsigelig for begge parter indtil den 31. januar 2021.

Udbuddet gennemføres efter nedenstående vejledende tidsplan:

Aktivitet

Tidspunkt

Udbudsbekendtgørelse fremsendes til EU-Tidende

13.11.2018

Informationsmøde

23. november 2018, kl. 10.30

Tidsfrist for at indsende spørgsmål til udbudsbetingelserne

05.12.2018

Tidsfrist for besvarelse af spørgsmål

12.12.2018

Tilbudsfrist

19.12.2018, kl. 12.00

Virksomheders verificering af oplysninger i ESPD som oplyst i tilbuddet

19.12.2018 – 14.01.2019

Forventet udsendelse af underretning og igangsætning af standstill-periode

15.01.2019 – 25.01.2019

Forventet Rammeaftaleindgåelse

28.01.2019

Rammeaftalerne træder i kraft

01.02.2019

Implementering af rammeaftaler

01.02.2019 – 28.02.2019

Kørsel påbegyndes

01.03.2019

 

Som det fremgår af tidsplanen, vil der blive afholdt et informationsmøde for alle potentielle tilbudsgivere.

Oplysninger om informationsmødet:
Sted: Kerteminde Rådhus, Hans Schacksvej 4, 5300 Kerteminde, Mødelokale 121
Tidspunkt: 23. november kl. 10:30-11:30

Udbudsmaterialet kan findes her: https://tender.konnect.dk/app/invite/233
Der gøres opmærksom på, at kørelister skal rekvireres separat gennem udbudssystemets beskedmodul.

Det er gratis at oprette en konto i udbudssystemet.