Christian Barding
Chef for Kultur, Fritid og Faciliteter
65151528
caab@kerteminde.dk