Anders Thøning Bjældager
Direktør
24253485
xab@kerteminde.dk