Kerteminde Kommune er en offentlig myndighed og vi har pligt til at behandle din sag hurtigst muligt.

Vi har også pligt til at sikre, at vi har de oplysninger vi skal bruge for at træffe den rigtige afgørelse.
”Hurtigst muligt” er et overordnet mål og du kan herunder - i alfabetisk rækkefølge - se de konkrete sagsbehandlingstider.
De samme sagsbehandlingstider, som er angivet i listen herunder, vil også være gældende for de sager, som er hjemvist af Ankestyrelsen. Det skal i den forbindelse pointeres, at såfremt en sag hjemvises, vil den ofte kunne behandles hurtigere end angivet i listen.

Sagsbehandlingstiderne kan ses i alfabetisk orden under dette!

Adoption - Ansøgning om adoptionstilskud
Sagen bliver behandlet efter Lov om børnetilskud og børnebidrag § 10b stk. 1 og 2.
Sagsbehandlingsfrist:
4 uger for § 10b stk. 1 og

Afløsning eller aflastning til ægtefælle
Sagen bliver behandlet efter Serviceloven § 84.
Sagsbehandlingsfrist:
4 uger § 84

Aktivitetstilbud til ældre og handicappede
Sagen bliver behandlet efter Serviceloven § 79.
Sagsbehandlingsfrist:
2 uger for § 79

Aktivitet og beskæftigelse
Sagen bliver behandlet efter Serviceloven § 103 og § 104.
Sagsbehandlingsfrist:
4 uger for § 103 og § 104

Arbejdsredskaber m.m. - Ansøgning om arbejdsredskaber, arbejdspladsindretning mv. til fleksjobmodtagere
Sagen bliver behandlet efter Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats §74.
Sagsbehandlingsfrist:
4 uger for § 74
Sagsbehandlingstiden kan forlænges til 3 måneder, hvis der er særligt undersøgelsesbehov.

Arbejdsredskaber m.m. - Tilskud til aktiverede eller revalidender til undervisningsmateriale, arbejdsredskaber m.m.
Sagen bliver behandlet efter Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats §§ 76-83.
Sagsbehandlingsfrist:
4 uger for §§ 76-83
Sagsbehandlingstiden kan forlænges til 3 måneder, hvis der er særligt undersøgelsesbehov, f.eks. kan der være behov for at undersøge hvilke udgifter uddannelsesinstitutionen eller en arbejdsgiver selv forudsættes at afholde.

Arbejdsredskaber m.m. - Tilskud til arbejdsredskaber, arbejdspladsindretning og introduktion til personer uden løntilskud
Sagen bliver behandlet efter Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats  § 100 og § 101.
Sagsbehandlingsfrist:
4 uger for § 74
Sagsbehandlingstiden kan i særlige tilfælde forlænges til 3 måneder, hvis der er særligt dokumentationsbehov eller krav om ressourceprofil

Betalingsaftaler - Henvendelse om betalingsaftaler, henhold mv.
Sagsbehandlingsfrist:
2 uger

Boligindretning
Sagsbehandlingstiden varierer fra 6 til 12 måneder afhængigt af hvilket projekt der ønskes igangsat. Sagen bliver behandlet efter Serviceloven § 116.
Sagsbehandlingsfrist:
6-12 måneder for § 116

Boligsikring - Ansøgning om lån til indskud mv.
Sagen bliver behandlet efter Lov om boligstøtte § 54-71.
Sagsbehandlingsfrist:
2 uger for § 54-71

Borgerstyret personlig assistance
Sagen bliver behandlet efter Serviceloven § 95 og § 96.
Sagsbehandlingsfrist:
4 uger for § 95 og §96

Botilbud
Der kan være længere ventetid på selve botilbuddet. Sagen bliver behandlet efter Serviceloven § 107 og § 108.
Sagsbehandlingsfrist:
2 måneder for § 107 og § 108

Dagtilbud - Ansøgning af dagtilbud
Sagen bliver behandlet efter Serviceloven § 20.
Sagsbehandlingsfrist:
2 uger for § 20

Dagtilbud - Tilskud til dagtilbud v. særligt behov for støtte
Forudsat relevant dokumentation er modtaget. Sagen bliver behandlet efter Serviceloven § 29 stk. 6.
Sagsbehandlingsfrist:
6 uger for § 29 stk. 6

Dækning af tabt arbejdsfortjeneste til personer, der i hjemmet forsørger et barm med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne
Såfremt lægelig dokumentation er modtaget. Sagen bliver behandlet efter Serviceloven § 42.
Sagsbehandlingsfrist:
6 uger for § 42

Efterleverhjælp - Ansøgning om efterleverhjælp
Sagen bliver behandlet efter Lov om aktiv socialpolitik (Aktivloven) § 85a.
Sagsbehandlingsfrist:
3 mdr. for § 85a

Enkeltydelser
Det kan være enkeltudgifter, sygebehandling, særlig hjælp vedr. børn, flytning, hjælp vedr. forsørgelsessvigt, hjælp til deltagelse i introduktionsprogrammer. Sagerne bliver behandlet efter Lov om aktiv socialpolitik (Aktivloven) § 81, § 81 a, § 82, § 82 a, § 83 og § 85 eller Integrationsloven § 35, § 36, § 37, § 38 og § 39.  
Sagsbehandlingsfrist:
4 uger for § 81, § 81 a, § 82, § 82 a, § 83 og § 85 samt § 35, § 36, § 37, § 38 og § 39

Foranstaltning - Beslutning om iværksættelse af foranstaltninger
Sagen bliver behandlet efter Serviceloven § 52 stk. 3.
Sagsbehandlingsfrist:
Max 2 måneder for § 52 stk 3
Efter undersøgelsen er afsluttet

Foranstaltning - Økonomisk støtte til udgifter i forbindelse med foranstaltninger
Sagen bliver behandlet efter Serviceloven § 52 stk. 4.
Sagsbehandlingsfrist:
6 uger for § 52 stk. 4

Foranstaltning - Økonomisk støtte til udgifter, der kan bevirke undgåelse af anbringelse
Barnets forhold skal undersøges grundigt (§ 50). Sagen bliver behandlet efter Serviceloven § 52 stk. 5.
Sagsbehandlingsfrist:
Max 4 måneder for § 52

Forbrugsgoder
Sagen bliver behandlet efter Serviceloven § 113.
Sagsbehandlingsfrist:
4 uger for § 113

Flytning - Flytning og forespørgsel af adresser
Sagsbehandlingsfrist:
1 uge

Førtidspension - Ansøgning om bistand- og plejetillæg
Sagen bliver behandlet efter Lov om højeste, mellemste, forhøjet alm. og alm. Førtidspension § 16.
Sagsbehandlingsfrist:
3 måneder for § 16

Førtidspension - Ansøgning om personligt tillæg
Sagen bliver behandlet efter Lov om højeste, mellemste, forhøjet alm. og alm. Førtidspension § 17.
Sagsbehandlingsfrist:
4 uger for § 17

Førtidspension - Ansøgning om helbredstillæg
Sagen bliver behandlet efter Lov om højeste, mellemste, forhøjet alm. og alm. Førtidspension § 18.
Sagsbehandlingsfrist:
2 uger for § 18

Førtidspension - Ansøgning om invaliditetsydelse
Sagen bliver behandlet efter Lov om højeste, mellemste, forhøjet alm. og alm. Førtidspension § 16.
Sagsbehandlingsfrist:
3 måneder for § 16

Førtidspension - Beslutning om overgang til behandling på det foreliggende grundlag
Sagen bliver behandlet efter Lov om social pension § 17.
Sagsbehandlingsfrist:
4 uger for § 17
Hvis borgeren kommer med nye anbringender, kan fristes forlænges 4 uger efter disse.

Førtidspension - Beslutning om overgang efter reglerne om førtidspension
Sagen bliver behandlet efter Lov om social pension § 18.
Sagsbehandlingsfrist:
4 uger for § 18
Fristen kan forlænges ved mangelfuld afklaring/ressourceprofil eller tvivl om varighed af nedsættelse af arbejdsevnen.

Hjemmehjælp - Hjemmehjælp til personlig pleje
Afhængig af situationen vil kontakten til borger ske indenfor 6 dage. Akut hjælp kan iværksættes indenfor få timer på hverdage og efter konkret individuel vurdering.
Sagen bliver behandlet efter Serviceloven § 83 stk. 1 nr. 1.
Sagsbehandlingsfrist:
4 uger for § 83 stk. 1 nr. 1

Hjemmehjælp - Hjemmehjælp til praktisk bistand
Afhængig af situationen vil kontakten til borger ske indenfor 14 dage.
Sagen bliver behandlet efter Serviceloven § 83 stk. 1 nr. 2.
Sagsbehandlingsfrist:
4 uger for § 83 stk. 1 nr. 2

Hjælp i særlige tilfælde
Det kan være enkeltudgifter, sygebehandling, særlig hjælp vedr. børn, flytning, hjælp vedr. forsørgelsessvigt, hjælp til deltagelse i introduktionsprogrammer. Sagerne bliver behandlet efter Lov om aktiv socialpolitik (Aktivloven) § 81, § 81 a, § 82, § 82 a, § 83 og § 85 eller Integrationsloven § 35, § 36, § 37, § 38 og § 39.  
Sagsbehandlingsfrist:
4 uger for § 81, § 81 a, § 82, § 82 a, § 83 og § 85 samt § 35, § 36, § 37, § 38 og § 39

Hjælpemidler i form af el-scootere og trehjulede cykler
Sagen bliver behandlet efter Serviceloven § 112 og § 113.
Sagsbehandlingsfrist:
2 måneder for § 112 og § 113
Der tages forbehold for den tid der går med at afvente erklæringer m.v. for eksempel statusattest fra egen læge.

Hjælpemidler, øvrige
Sagen bliver behandlet efter Serviceloven § 112.
Sagsbehandlingsfrist:
4 uger for § 112

Husdyrbrug - etablering, udvidelse el. ændring
Sager om etablering, udvidelse el. ændring af husdyrbrug med mindre end 75 dyreenheder behandles efter Husdyrloven § 10.
Sager om etablering, udvidelse el. ændring af husdyrbrug med mellem 75 og 250 dyreenheder behandles efter Husdyrloven § 11.
Sager om etablering, udvidelse el. ændring af husdyrbrug med flere end 250 dyreenheder behandles efter Husdyrloven § 12.
Sagsbehandlingsfrist:
6 måneder (incl. høringer) for § 10 og § 11
9 måneder (incl. høringer) for § 12

Husdyrgødning - arealer til udspredning
Sagen bliver behandlet efter Husdyrloven § 16.
Sagsbehandlingsfrist:
6 måneder (incl. høringer) for § 16

 

Individuel befordring
Sagen bliver behandlet efter Serviceloven § 117.
Sagsbehandlingsfrist:
4 uger for § 117

Integrationsydelse
Sagen bliver behandlet efter Lov om aktiv socialpolitik (Aktivloven) § 11, § 13, § 14 og § 22.
Sagsbehandlingsfrist:
4 uger

Kontanthjælp
Sagen bliver behandlet efter Lov om aktiv socialpolitik (Aktivloven) § 11, § 13, § 14 og § 25.
Sagsbehandlingsfrist:
4 uger

Kørekort - Ansøgning om kørekort
Leverandør fremstiller kørekort der leveres inden for 14 dage efter kommunens bestilling. Hvis der skal godkendes lægeerklæring øges sagsbehandlingstiden væsentligt.
Sagsbehandlingsfrist:
3 uger

Ledsagerordning
Sagen bliver behandlet efter Serviceloven § 97.
Sagsbehandlingsfrist:
4 uger for § 97

Lægeskift - Ansøgning om lægeskift
Sagsbehandlingsfrist:
2 uger

Madservice
Akut madservice kan etableres indenfor få timer på hverdage og efter en konkret individuel vurdering. Sagen bliver behandlet efter Serviceloven § 83.
Sagsbehandlingsfrist:
4 uger for § 83

Merudgiftsydelser i forbindelse med forsørgelse af et barn i hjemmet med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne
Der kvitteres for modtagelsen af ansøgningen inden 14 dage. Sagen bliver behandlet efter Serviceloven § 41.
Sagsbehandlingsfrist:
6 uger for § 41
Såfremt lægelig dokumentation er modtaget.

Midlertidig husly - Ansøgning af midlertidig husly
Sagen bliver behandlet efter Serviceloven § 80.
Sagsbehandlingsfrist:
3 dage for § 80

Modtaget underretning
Inden 14 dage efter modtagelsen besluttes om der skal iværksættes § 50 undersøgelse. Sagen bliver behandlet efter Serviceloven § 155.
Sagsbehandlingsfrist:
Der kvitteres for modtagelsen inden 6 hverdage for § 155

Nødkald
Akut nødkald kan etableres indenfor få timer på hverdage og efter konkret individuel vurdering. Sagen bliver behandlet efter Serviceloven § 112.
Sagsbehandlingsfrist:
4 uger for § 112

Omsorgstandpleje
Sagen bliver behandlet efter Sundhedsloven § 131 og § 132.
Sagsbehandlingsfrist:
4 uger for § 131 og § 132

Pas - Ansøgning om pas
Leverandør fremstiller pas der leveres inden for 14 dage.
Sagsbehandlingsfrist:
3 dage

Pasning af nærtstående med handicap eller alvorlig sygdom
Sagen bliver behandlet efter Serviceloven § 118.
Sagsbehandlingsfrist:
4 uger for § 118

Pasning af døende
Sagen bliver behandlet efter Serviceloven § 119.
Sagsbehandlingsfrist:
5 hverdage for § 119

Pension - Ansøgning om personligt tillæg
Sagen bliver behandlet efter Lov om social pension § 14.
Sagsbehandlingsfrist:
4 uger for § 14

Pension - Ansøgning om helbredstillæg
Sagen bliver behandlet efter Lov om social pension § 14 A.
Sagsbehandlingsfrist:
2 uger for § 14

Pension - Ansøgning om delpension
Sagen bliver behandlet efter Lov om social pension § 5.
Sagsbehandlingsfrist:
4 uger for § 5

Personlig hjælp, pleje og vedligeholdstræning
Sagen bliver behandlet efter Serviceloven § 44.
Sagsbehandlingsfrist:
2 måneder for § 44

Reparation af særlige indrettede biler
Sagen bliver behandlet efter Serviceloven § 114.
Sagsbehandlingsfrist:
2 uger for § 114

Revalidering - Stillingtagen til om en person er revalidend
Sagen bliver behandlet efter Lov om aktivpolitik (Aktivloven) § 46.
Sagsbehandlingsfrist:
3 måneder for § 46
Kan i særlige tilfælde forlænges yderligere 3 måneder, hvis der til brug for udarbejdelse af ressourceprofil er brug for arbejdsprøvning, lægeudtalelser og lignende.

Revalidering - Særlig støtte under revalidering, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats kapitel 14.
Sagen bliver behandlet efter Lov om aktivpolitik (Aktivloven) § 63.
Sagsbehandlingsfrist:
4 uger for § 63
Kan i særlige tilfælde forlænges indtil 3 måneder ved særlige dokumentationsbehov eller ved krav om udarbejdelse af ressourceprofil.

Revalidering - Boligudgifter på grund af nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne ved halv revalideringsydelse/deltagelse i forrevalidering
Sagen bliver behandlet efter Lov om aktivpolitik (Aktivloven) § 64/ § 64 a.
Sagsbehandlingsfrist:
4 uger for § 64/ § 64 a
Kan forlænges i yderligere 4 uger ved særlige undersøgelsesbehov.

Revalidering - Afgørelse om etablering af selvstændig virksomhed
Sagen bliver behandlet efter Lov om aktivpolitik (Aktivloven) § 65.
Sagsbehandlingsfrist:
3 måneder for § 65
Kan forlænges i yderligere 3 måneder ved behov for afklaring eller anden forrevalidering.

Revalidering - Ledighedsydelse og særlig ydelse i forbindelse med fleksjob
Sagen bliver behandlet efter Lov om aktivpolitik (Aktivloven) §§ 74-74h.
Sagsbehandlingsfrist:
2 uger for §§ 74-74h

Råd og vejledning til børn, unge og forældre
Ved anmodning om råd og vejledningssamtale tilbydes en samtale indenfor 14 dage. Sagen bliver behandlet efter Serviceloven § 11.
Sagsbehandlingsfrist:
14 dage for § 11

Skatteattester
Sagsbehandlingsfrist:
1 uge

Støtte til bil
Der tages forbehold for den tid, der går med at afvente erklæringer m.v., for eksempel speciallægeerklæringer.
Sagen bliver behandlet efter Serviceloven § 114.
Sagsbehandlingsfrist:
6 måneder for § 114

Støttekontaktpersoner
Sagen bliver behandlet efter Serviceloven § 98.
Sagsbehandlingsfrist:
4 uger for § 98

Sundhedsbevis - Anmodning om sundhedsbevis
Sagsbehandlingsfrist:
2 uger

Sygedagpenge - Ansøgning om dagpenge ved sygdom
Sagen bliver behandlet efter Lov om sygedagpenge § 6 og § 38.
Sagsbehandlingsfrist:
8 dage for § 6 og § 38

Sygedagpenge - Ansøgning om dagpenge til selvstændig erhvervsdrivende
Sagen bliver behandlet efter Lov om sygedagpenge § 41 og § 48.
Sagsbehandlingsfrist:
8 dage for § 41 og § 48

Sygedagpenge - Ansøgning om refusion fra arbejdsgivere
Sagen bliver behandlet efter Lov om sygedagpenge §§ 54-60.
Sagsbehandlingsfrist:
6 uger for §§ 54-60

Tilbud om ledsagelse til unge mellem 16 og 18 år der ikke kan færdes alene p.g.a. betydelig og varigt nedsat fysisk og psykisk funktionsevne
Sagen bliver behandlet efter Serviceloven § 45.
Sagsbehandlingsfrist:
2 måneder for § 45

Uddannelseshjælp
Sagen bliver behandlet efter Lov om aktiv socialpolitik (Aktivloven) § 11, § 13, § 14, § 23 og § 24.  
Sagsbehandlingsfrist:
4 uger

Undersøgelse af familieforholdene
Sagen bliver behandlet efter Serviceloven § 50.
Sagsbehandlingsfrist:
Max 4 måneder for § 50

Visitation til ældrebolig og plejebolig
Sagen bliver behandlet efter Lov om almene boliger §§ 54, 58, 58a og 58b.
Sagsbehandlingsfrist:
4 uger for §§ 54, 58, 58a og 58b

Ældre og handicap - Tilbud om hjælp, omsorg eller støtte samt optræning
Afhænger af sagens omfang, dvs. tilbud, der omfatter flere typer af tilbud, der skal koordineres. Sagen bliver behandlet efter Serviceloven § 85.
Sagsbehandlingsfrist:
4 uger for § 85

Ældre og handicap - Træningstilbud
Sagen bliver behandlet efter Serviceloven § 86.
Sagsbehandlingsfrist:
1 uger for § 86

Ældre og handicap - Genoptræning
Sagen bliver behandlet efter Serviceloven § 86.
Sagsbehandlingsfrist:
1 uger for § 8

Ældre og handicap - Merudgift
Sagen bliver behandlet efter Serviceloven § 100.
Sagsbehandlingsfrist:
4 uger for § 100

Økonomisk friplads - Ansøgning om Økonomisk friplads
Sagen bliver behandlet efter Serviceloven § 23-25.
Sagsbehandlingsfrist:
2 uger for § 23-25