Licitation: ” Nedbrydnings- og belægningsarbejder på Kerteminde havn”

På grund af den betydelige usikkerhed, der er skabt i den nuværende situation med Covid-19 har Kerteminde Kommune vurderet, at det ikke er realistisk at gennemføre det igangværende udbud efter den meget stramme tidsplan.
Udbuddet aflyses derfor, idet kommunen vil genoverveje tidsplanen og derefter udbyde opgaven påny.
Samtidig kan svarene på de spørgsmål , der er rejst blive indarbejdet i udbudsbetingelserne, der forventes annonceret indenfor 1-2 måneder.

UDSAT:

Offentlig licitation - Nedbrydnings- og belægningsarbejder på Kerteminde havn

BEMÆRK, NY FRIST FOR SPØRGETID

Kerteminde kommune udbyder herved i offentlig licitation anlægsopgave, Nedbrydning og belægningsarbejder på Kerteminde havn.

Tildelingskriteriet for denne entreprise er "økonomisk mest fordelagtige bud`, hvor prisen vægtes 85 %, miljø- arbejdsmiljø og kvalitetssikring 10 % og teknisk/faglig formåen 5 %.

Derfor bedes tilbudsgiver, udover udfyldte tilbuds lister, at vedlægge dokumentation for virksomhedens håndtering af miljø-, arbejdsmiljø og kvalitetssikring, samt dokumentation for virksomhedens tekniske/faglige formåen som i øvrigt beskrevet i projektets Betingelser & Beskrivelser.

Tilbudsgrundlag

Tilbuddet skal afgives på grundlag af følgende udbudsmateriale:

1.  Betingelser og arbejdsbeskrivelser, dateret 06-03-2020

2.  Tilbudsliste, dateret 06-03-2020. Der gøres opmærksom på, at det er tilbudsgivers ansvar at formler i tilbudslistens Excel udgaver er korrekte.

3.  Materiale vedr. miljøsanering, nedbrydning og fjernelse af bygninger fra Rambøll. Sum fra tilbudslister skal overføres til tilbudsliste, dateret 06-03-2020 (2.)

4.  Elektronisk tilbud modtages ikke!

5.  Projekttegninger i henhold til tegningsliste af 06-03-2020.

Frist for spørgsmål til udbudsmaterialet er fastsat til mandag d. 23. marts 2020, kl. 12:00.

Bemærk, at der ved denne opgaves udførelse stilles yderligere krav om, at entreprenøren ansætter 1 person i virksomhedspraktik, samt 1 person i løntilskud.

Krav til overholdelse af en række generelle sociale klausuler, samt konkret Socialklausul gældende for denne opgave er beskrevet under afsnit Sociale klausuler på i Betingelser og arbejdsbeskrivelser.

Der vil blive afholdt besigtigelse for miljøsanering samt nedbrydning af bygningerne, Grønlandsgade 14 (SDU-bygning) og Nordre Havnekaj 23 (FAF-silo) torsdag d. 12. marts 2020, kl. 13:30. Mødested: ved siloen. Ved besigtigelsen deltager kommunens rådgiver.

Tilbudsafgivelse

Tilbuddet skal afgives i lukket kuvert mærket ”Nedbrydnings- og belægningsarbejder på Kerteminde havn”.

Tilbuddet modtages senest mandag d. 30. marts 2020, kl. 10:00 i Byrådssalen hos:

Kerteminde kommune

Hans Schacksvej 4

5300 Kerteminde

Tilbudsgiveren skal på tilbudslisten bekræfte modtagelse af eventuelle rettelsesblade.

Anlægsopgaven planlægges udført i perioden fra uge 19, 2020 til 30. august 2024.

Henvendelse vedrørende udbudsmaterialet kan rettes til Peter Bundgaard, på tlf.: 6515 1457 / mob.: 2422 4728, mail: pbu@kerteminde.dk

Udbudsmaterialet kan læses og downloades herunder: