Billede

Forbedring i vejforbindelsen er også en del af områdefornyelsen i Langeskov

 

Kerteminde Kommune gennemfører i disse år et områdefornyelsesprojekt i Langeskov bymidte med tilskud fra Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. Programmet for områdefornyelse er udarbejdet i samarbejde med borgernes ideer og ønsker.

Fokusområderne er at forbedre de trafikale forhold, øge tilgængeligheden, etablere et kulturelt samlingspunkt, forbedre byrummet omkring stationen, centeret og Odensevej. De forskellige delprojekter i ”Områdefornyelse i Langeskov” forløber i perioden 2013-2018.

I projektets første fase i 2014 arbejdes med de trafikale forhold omkring Centervej, Grønvej og Grønvangen. I anden fase 2015 skabtes en forbedring af byrummet mellem togstation og Langeskovcenter. I 2016-17 udføres tredje og sidste fase med fokus på vejstrækningerne Odensevej og Jernbanegade.

 

Billede

Indvielse af Bedre Byrum i december 2015

Billede

En del af udsmykningen er lysende pullerter ved nattetide