Offentlig licitation - Nedbrydnings- og belægningsarbejder på Kerteminde havn

Kerteminde kommune udbyder herved i offentlig licitation anlægsopgave, Nedbrydning og belægningsarbejder på Kerteminde havn.

Tildelingskriteriet for denne entreprise er ”laveste pris”.

Tilbudsgiver bedes, udover udfyldte tilbudslister, vedlægge dokumentation for virksomhedens håndtering af miljø-, arbejdsmiljø og kvalitetssikring, som beskrevet i projektets Betingelser & Beskrivelser.

Ved kontrahering vil der i øvrigt kunne blive afkrævet dokumentation for virksomhedens tekniske/ faglige formåen.

Tilbudsgrundlag

Tilbuddet skal afgives på grundlag af følgende udbudsmateriale:

1.  Betingelser og arbejdsbeskrivelser, dateret 25-06-2020

2.  Tilbudsliste, dateret 25-06-2020. Der gøres opmærksom på, at det er tilbudsgivers ansvar at formler i tilbudslistens Excel udgaver er korrekte.

3.  Materiale vedr. miljøsanering, nedbrydning og fjernelse af bygninger – Grønlandsgade 14 (SDU- bygning) samt Nordre Havnekaj 23 (FAF-silo). Sum fra tilbudslister skal overføres til tilbudsliste, dateret 25-06-2020 (2.)

4.  Elektronisk tilbud modtages ikke!

5.  Projekttegninger i henhold til tegningsliste af 25-06-2020.

Frist for spørgsmål til udbudsmaterialet er fastsat til onsdag d. 12. august 2020, kl.: 12:00.

Bemærk, at der ved denne opgaves udførelse, stilles yderligere krav om, at entreprenøren ansætter 1 person i virksomhedspraktik, samt 1 person i løntilskud.

Krav til overholdelse af en række generelle sociale klausuler, samt konkret Socialklausul gældende for denne opgave er beskrevet under afsnit Sociale klausuler på i Betingelser og arbejdsbeskrivelser.

Der vil blive afholdt besigtigelse for miljøsanering samt nedbrydning af bygningerne, Grønlandsgade 14 (SDU-bygning) og Nordre Havnekaj 23 (FAF-silo) onsdag d. 1. juli 2020, kl. 10.00. Mødested: ved siloen. Ved besigtigelsen deltager kommunens rådgiver.

Tilbudsafgivelse

Tilbuddet skal afgives i lukket kuvert mærket ”Nedbrydnings- og belægningsarbejder på Kerteminde havn”.

Tilbuddet modtages senest onsdag d. 19. august 2020, kl. 13:00 i Byrådssalen hos:

Kerteminde kommune

Hans Schacksvej 4

5300 Kerteminde

Tilbudsgiveren skal på tilbudslisten bekræfte modtagelse af eventuelle rettelsesblade.

Anlægsopgaven planlægges udført i perioden fra 1. oktober 2020 til uge 26 - 2024. Miljøsanering og nedrivning af Grønlandsgade 14 (SDU-bygning) og Nordre Havnekaj 23 (FAF-silo) skal være afsluttet 1. januar 2021.

Henvendelse vedrørende udbudsmaterialet kan rettes til Ole Rasmussen, Rambøll Danmark A/S, på mail: oer@ramboll.dk.

Bestilling af udbudsmateriale:

Rambøll Danmark A/S

Att. Ole Rasmussen

Mail: oer@ramboll.dk