Efter at kommunerne i Byregion Fyn har haft ”STRATEGI FYN” i høring blandt borgere og virksomheder, foreninger og organisationer på hele Fyn, blev Strategien godkendt af Kerteminde Byråd torsdag den 27. november 2014.

Strategien sætter pejlemærkerne for kommunernes arbejde med:

  • at skabe en sammenhængende fynsk byregion,
  • at udvikle den fynske byregion i samspil med de øvrige danske byregioner, og som en aktiv del af den østdanske storbyregion, og
  • at udvikle den fynske byregion, som et laboratorium for nye grønne teknologier og løsninger på fremtidens globale udfordringer

Strategi Fyn er det første håndgribelige resultat af samarbejde i Byregion Fyn, som blev igangsat i august 2013.
Strategi Fyn giver en stærk platform for det fynske samarbejde, og allerede i løbet af efteråret forventer kommunerne at gå i gang med en fælles infrastrukturplan for Fyn.

Du kan læse mere om samarbejdet i Byregion Fyn på www.byregionfyn.dk