Masterplanen for Langeskov er et overordnet greb, der viser de store linjer for den byudvikling, som skal ske i Langeskov over de næste mange år.

Planen tager sit primære afsæt i Kommuneplan 2009 og planstrategi 2011 for Kerteminde Kommune. Hertil kommer undersøgelserne af Langeskovs identitet 2011 og region Syddanmarks undersøgelse af de mindre byer i regionen samt borgernes input fra borgermødet i maj 2012.

Masterplanen har følgende overordnede strategier for udviklingen af fremtidens Langeskov:

· En tilgængelig by - I Langeskov, hvor infrastrukturen i høj grad er byens livsnerve, er det afgørende for væksten, at byens trafik også i fremtiden er velfungerende og sikker. Masterplanen indeholder forslag til den fremtidige udbygning af vejnettet.

· Boliger i attraktive omgivelser - Det er forskelligt, hvad man ser som attraktive omgivelser. For ældre generationer vil det være nærhed til indkøbsmuligheder og offentlig transport, hvor det for børnefamilier måske mere er nærhed til naturen. Der arbejdes med at tilbyde boliger til forskellige behov.

· Vækstby for erhverv - Langeskov skal fortsat være en stærk erhvervsby og skal derfor kunne tilbyde gode muligheder for erhvervslivet. Erhvervsudvikling handler både om erhvervslivet i nærhed til motorvejen og om byerhverv.

· En levende bymidte - I Langeskov skal bymidten styrkes og udvikle sig som en attraktiv og synlig bymidte, således at der tiltrækkes nye butikker og nye funktioner til bymidten.

· Det rekreative bånd - De grønne områder, naturen og nærheden til åbne landskaber er en stor kvalitet med moserne og Bytoften. Der arbejdes med et nyt netværk af bevægelsesstier, og aktivitetssteder skal gøre det endnu sundere og sjovere at bo i Langeskov.

 

Se masterplanen her