Miljøvurdering af Kerteminde Kommuneplan 2013-2025

Bilag:

Ændringer af kommuneplanens retningslinjer
Ændringer af kommuneplanens rammeområder
Konfliktsøgning