Kerteminde Kommuneplan 2013 blev på byrådsmødet den 28. november endelig vedtaget. Sagens bilag er at finde her på hjemmesiden under referat for byrådsmødet.

Høringsperioden af forslag til Kerteminde kommuneplan 2013-2025 var fra 3. juli til den 11. september 2013.

Tak for jeres bidrag til kommuneplanforslaget 
Der er kommet 16 høringssvar til kommuneplanforslaget, dvs. forslag, bemærkninger eller indsigelser til det fremlagte forslag til Kerteminde Kommuneplan 2013, læs dem her:

1. Vejdirektoratet
2. Ejendomsselskabet Lindø
3. LORC
4. Forsvarets Bygning- og Etablissementstjeneste
5. Birkende Borger- og Aktivitetsforening 
6. Birkende Borger- og Aktivitetsforening 
7. Thomas Pedersen
8. Grundejerforeningen Strandgården
9. Centrovice
10. Flemming Lehrmann Nielsen
11. Danmarks Naturfredningsforening
12. Entomologisk Selskab for Fyn
13. Region Syddanmark
14. Bevarings- og Miljøforeningen for Kerteminde Kommune
15. Hans Luunbjerg
16. Friluftsrådet Nordfyns Kreds

Dialog med de statslige myndigheder  
Udover at  borgere, forskellige interessenter og organisationer i Kerteminde Kommune har haft mulighed for at gennemgå kommuneplanforslaget, så har forslaget også været i høring hos de statslige myndigheder.

Naturstyrelsen finder ikke anledning til gøre indsigelse efter planlovens § 29, stk. 1, mod forslag til Kerteminde Kommuneplan 2013 under forudsætning af, at der ved den endelige vedtagelse medtages de ændringer og suppleringer, som fremgår af Naturstyrelsens notat af 10. september 2013 ændringer og suppleringer.

Se Naturstyrelsens notat her

De aftalte ændringer med Naturstyrelsen er indarbejdet i den endelige plan.