Kerteminde og Munkebo scorer højt i regionens nyeste byanalyse!

Region Syddanmark har gennemført en bymiljøanalyse med en vurdering af potentialer for bosætning i de større byer i regionen. Både Kerteminde og Munkebo er en del af analysen, hvor byerne bliver sammenlignet og vurderet på forskellige områder med betydning for bosætningspotentialet. Både Kerteminde og Munkebo scorer topkarakter på By og land parameteret. Begge byer har en smuk beliggenhed ned til fjord og bælt, og i form af grønne og blå landskabstræk, som sætter præg på byens indretning og udformning.
På kulturmiljøet og karakterskabende elementer scorer Kerteminde den højeste karakter, og på feltet erhvervsområder scorer Munkebo højst af alle byerne.

Citat fra undersøgelsen:

”Som mønsterbryder sprænger Munkebo det generelle billede af købstædernes dominans. De gennemplanlagte og varierede boligområder, der ligger på den sydvendte skråning ned mod Kertinge Nor, er beriget med dejlige fællesområder og udsigtspunkter."

Gennemgående tegner undersøgelsen en meget positivt og attraktivt billede af både Kerteminde og Munkebo, som potentielle bosætningsområder i regionen. Attraktive byer med smuk beliggenhed, gode boligområder, varierende kulturelle tilbud og så ligger begge byer ligeledes helt i top, når det gælder det indtryk, som møder én på hovedindfaldsvejene. Her på hjemmeside kan du læse 4 delanalyser, som indeholder sammenligninger af byernes omgivelser, bymiljøer, livsstile og images.

Byanalyse

Bymiljø

Byernes omgivelser

Livsstil

Image

Byliv, service og kultur

Delrapport: Bybrug

Delrapport: Den kendtes analyse