Kontur står for KOmmunale NøgleTal om Udvikling i Region Syddanmark.

Oplysningerne indsamles af Region Syddanmark og danne bl.a. basis for regionens strategier, handlingsplaner og projekter, ligesom fakta er vigtig baggrundsviden for kommuner og andre aktører. Oplysninger kan findes i de Konturpublikationer som Region Syddanmark begyndte at udgive i 2008.

Kontur 2017 indeholder de faste nøgletal om befolkningsudvikling, pendling, uddannelse, indkomst, erhvervsstruktur, iværksætteri, klima mm.